Kan man adoptera sitt syskon?

2018-10-16 i Adoption
FRÅGA
Hej!Kan ens äldre syskon vuxen adoptera sina yngre syskon? Har försökt hitta, men finns näst intill ingen som ger något konkret svar. Mvh V
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring adoption av barn
Regler kring adoption hittar vi i 4 kapitlet föräldrabalken. Enligt en lagändring från i 2018 så får den som fyllt 18 år adoptera enligt 4 kapitlet 5 § föräldrabalken. Kravet för att få adoptera är alltså att den som adopterar ska vara minst 18 år gammal. I övrigt ska barnets bästa beaktas vid adoptionen, och barnet får endast adopteras om det med hänsyn till alla omständigheter anses lämpligt.

Adoption av vuxen
En vuxen får endast adopteras om den sökande och den som ska adopteras har personliga skäl till adoptionen. Exempelvis att den sökande har uppfostrat den personen som den villa adoptera eller om adoptionen på att sätt strävar efter att bekräfta den relation som finns mellan förälder och barn. Detta enligt 4 kapitlet 4 § Föräldrabalken.

Samtycke
Observera att ett barn över tolv år bara kan adopteras om barnet ger samtycke till adoptionen enligt 7 §. Det krävs också ett samtycke från den som har vårdnaden om barnet enligt 8 § såvida vårdnadshavaren inte kan ge samtycke pågrund av psykisk sjukdom, att vårdnadshavaren befinner sig på okänd ort eller att det finns andra synnerliga skäl till att samtycke inte behövs inhämtas från vårdnadshavaren.

Adoptera syskon
Jag kan inte hitta några konkreta regler om just adoption av syskon. På grund av detta ser jag inte heller några skäl till att det inte ska gå att adoptera sitt syskon. Kravet blir dock att de andra. ovanstående reglerna om adoption kan uppfyllas och att adoptionen blir godkänd. På så sätt borde en person kunna adoptera sitt syskon.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Signe Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (434)
2019-04-17 Min fostermamma har adopterat mig. Har jag fortfarande rätt till arv efter min biologiska pappa?
2019-03-30 Kan bonusmamma adoptera 15-åring
2019-03-22 Kan min man få adoptera utan samtycke från biologiska pappan?
2019-03-06 Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?

Alla besvarade frågor (67936)