FrågaFAMILJERÄTTAdoption13/03/2020

Kan man adoptera sitt ex barn?

Kan jag adoptera mitt ex son som han har ensam vårdnad om.Barnet bor mestadels hos mig och har ingen kontakt alls med sin bio-mamma sen 4år tillbaka.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svaret kommer jag först redogöra för vad som krävs för att få adoptera, för att sedan gå vidare till att berätta vad som gäller specifikt ditt fall. Regler om adoption hittas i 4 kap. föräldrabalken.

Vad krävs för att få adoptera ett barn?
Vem får adoptera?
Personen som ska adoptera ska ha fyllt 18 år.

Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make/sambo får dock med sin makes/sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap 3 § föräldrabalken). Denna regel betyder att andra än makar och sambor inte får adoptera gemensamt. Det innebär att t.ex. vänner som bor tillsammans inte får adoptera gemensamt. Detsamma gäller personer som lever i ett parförhållande men som inte stadigvarande bor tillsammans. Inte heller dessa får adoptera gemensamt. Det kan dock vara så att en av personerna får adoptera ensam.

I ditt fall innebär detta att om du skulle adoptera ditt ex son skulle det rättsliga bandet från sonens pappa att brytas. Du skulle endast kunna adoptera barnet ensam och bli ensam vårdnadshavare. Ni kan inte tillsammans vara vårdnadshavare till barnet om ni inte är sambor eller gifta.

Barnets samtycke till adoptionen
Den som fyllt 12 år får endast adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen. Innan samtycke lämnas ska han eller hon få information om innebörden av en adoption och vad det innebär att samtycka.

Förälders samtycke till adoptionen
Ett barn får inte adopteras utan samtycke från föräldern som är vårdnadshavare (4 kap 8 § föräldrabalken) Detta innebär också att samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, inte behövs.

Barnets bästa
Utgångspunkten när man fattar beslut om adoption är att barnets bästa är avgörande. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. När det gäller hur stor vikt man lägger vid barnets åsikter tar man hänsyn till barnets ålder och mognad.

Vad gäller i ditt fall?
Precis som jag skrev ovan så krävs i ditt fall att du ensam adopterar sonen och de rättsliga banden måste då brytas till pappan. Ditt ex måste samtycka till detta. Om barnet fyllt 12 år måste även barnet samtycka till adoptionen. Det krävs dock inget samtycke ifrån den biologiska mamman.

I er situation så går det alltså inte att adoptera gemensamt. Ni måste vara sambor eller gifta för att det ska bli möjligt.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”