Kan man adoptera någon som är myndig?

2021-01-29 i Adoption
FRÅGA
Min man vill adoptera min dotter och hon vill det också. Det har ej bekräftas vem hennes pappa är,men han har varit det sen hon föddes.Hon är nu 40 år.Hur går vi till väga med detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption regleras i föräldrabalken (FB).

Utifrån dina omständigheter handlar det om adoption av en person som är myndig (4 kap. 4 § FB). Det framgår där att adoption enbart får ske i det fall att det föreligger särskild anledning för adoptionen. En särskild anledning som nämns är ifall sökande har uppfostrat den som sökande vill adoptera (4 kap. 4 § 2 st. FB). Vilket torde vara uppfyllt i ert fall. Nämns också att adoptionen inte får ske för ekonomiska skäl, då det finns ett förbud mot sådana adoptioner (4 kap. 10 § FB).

Utifrån dessa premisser utgår jag från att det inte borde finnas några hinder för adoption. För att gå vidare ska ni skicka in en begäran om detta till tingsrätten, tingsrätten som är närmst där ni är bosatta, där följande ska framgå.

Det ska tydligt att det avser adoption av en myndig person (vuxenadoption). Ange namn och personnummer för alla inblandade parterna. Det ska framgå att den som ska bli adopterad faktiskt vill bli det. Det ska även undertecknas av sökande och personen som blir adopterad.

Det ska även framgår det jag nämnde i början, den särskilda anledningen. Motivera adoptionen genom att påtala att det föreligger en förälder/barn-relation.Kontaktuppgifter till personen som ska adopteras biologiska föräldrar ska också framföras. Nu är du en och den andra har aldrig bekräftats. Det är en fråga som tingsrätten får ta ställning till.Rättsverkningen av adoption blir att den som blir adopterad inte längre ärver sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB). Sist rekommenderas det att man bifogar personbevis, vilket kan beställas hos Skatteverket.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91410)