FrågaFAMILJERÄTTAdoption08/07/2018

Kan man adoptera en vuxen person med utländskt medborgarskap?

Undrar om man kan adoptera en ensamkommande som blivit utvisad och är över 18 år?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vuxenadoption är lite speciellt eftersom det inte är särskilt vanligt. När det kommer till vuxenadoption måste man vända sig till tingsrätten för att få saken prövad. Adoptionen prövas i förhållande till bestämmelsen 4 kap. 6 § föräldrabalken, vilket gäller både för adoption av barn såsom vuxna. I paragrafen är det föreskrivet att rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen sker samt om det är till fördel för den adopterade. Generellt när det kommer till barn adopterar man för att man vill uppfostra barnet eller att man har uppfostrat barnet som sitt eget, men när det kommer till vuxenadoption av utländsk person kan man inte på grunden "vilja uppfostra" få adoptera personen. Det är även sannolikt att man inte har uppfostrat personen eftersom den som sagt redan är vuxen (18 år fyllda).

Om man inte har uppfostrat personen krävs med hänsyn till det personliga förhållandet mellan parterna särskild anledning för att adoption ska få äga rum. "Med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen" lades till i lagtexten för att förhindra adoptioner som endast är avsedda att underlätta för den adopterade att få tillstånd att stanna i Sverige. Det vill säga var tanken att man inte ska kunna utnyttja adoptionsinstitutet för prövningen av uppehållstillstånd.

Avgörande för adoptionen är relationen mellan den sökande och den som ska bli adopterad. Det krävs att man har bra argument och underlag för att påvisa att ens relation till det potentiella adoptivbarnet är så pass starkt att man kan anse att ett familjerättsligt band finns mellan de två parterna. Exempelvis att den som ska adopteras har bott hos den sökande i några månader eller att personen rent ekonomiskt skulle få ett bättre liv i Sverige kan inte anses tillräckligt för att man ska få adoptera. HD uttalade sig i NJA 1989 s. 67 att normalt bör förhållandet vara sådant att det kan jämställas med det förhållande som allmänt råder mellan föräldrar och barn. Övrig praxis på detta område är smalt då vuxenadoption av utländska personer är relativt ovanligt.

Det är således mycket svårt att få adoptera en utländsk vuxen person och sannolikheten att man får göra det är mycket liten. Om du har tanke på att göra detta bör du se till att ha möjlighet att påvisa att du har en mycket stark och nära relationen till den du ansöka om att få adoptera. Det är inte till er fördel att ni ansöker om adoption efter beslut om utvisning eftersom det kan ses som att ni försöker kringgå reglerna om uppehållstillstånd.

Lycka till

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”