Kan man adoptera en vuxen person?

2020-03-24 i Adoption
FRÅGA
Jag skulle vilja adoptera en 28årig man fråm Ghana.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det undrar du om du kan adoptera en 28-årig person från Ghana.

I 4 kap. föräldrabalken (FB) finns det regler om adoption

För att kunna adoptera någon måste man vara minst 18 år, (4 kap. 5 § FB). Är man gift eller sambo med någon måste man gemensamt adoptera den man vill adoptera, (4 kap. 6 § FB). Är den som man vill adoptera över 12 år krävs samtycke från denne, (4 kap. 7 § FB).

En ansökan om adoption skickas in till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist, dvs. där denne bor, (4 kap. 12 § FB). Det är alltså tingsrätten som avgör om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

Förutsättningarna för adoption av en vuxen person

Vid adoptionsfrågor skiljer man mellan adoption av barn och av vuxen eftersom det ställs olika krav för adoptionen när det är en vuxen person jämfört med om det är ett barn. Förutsättningarna för att kunna adoptera en vuxen person är att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan personen och den som vill adoptera denne. Därutöver krävs det att adoptionen i övrigt är lämplig, (4 kap. 4 § första stycket FB).

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om den som vill adoptera någon har uppfostrat denne eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, (4 kap. 4 § andra stycket)

Utan att veta någonting om ert personliga förhållande till varandra kan jag tyvärr inte uttala mig om en tingsrätt skulle kunna se det som att "särskild anledning" till adoption finns i ditt fall.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

Alla besvarade frågor (85278)