Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?

2021-04-23 i Adoption
FRÅGA
Jag heter X och är 80 årJag har inga barn. Min fråga är. Min frus kusin har tagit hand om sin mans dotter ( kusinen man är död) .Hon lever ensam vad jag vet i dag och har inga barn. Hon är alltså vuxen.Eftersom jag inte har några egna barn och när jag går bort så blir det huggsexa om allt som jag efterlämnar.Det jag frågar om har jag aldrig pratat med någon om. Men skulle ja kunna adoptera denna flicka som bor hos min frus kusin. Och hon ärver mina tillgångar. Som sagt ingen har jag pratat med utan det är bara en tanke.Mvh. X
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption av vuxen

För att adoptera en person som har fyllt 18 krävs att det finns särskilt anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och hon som du vill adoptera. Vidare krävs att adoptionen i övrigt är lämplig, 4 kap 4 § 1 stycket föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid den här bedömningen ska det särskilt beaktas om du har uppfostrat hon du vill adoptera eller att adoptionen är avsedd att bekräfta en relation motsvarande den relation som barn och förälder i allmänhet har, 4 kap 4 § 2 stycket FB.

Utifrån din information framkommer det inte om du har någon sådan relation till tjejen som du vill adoptera. Syftet med adoptionen verkar vara att du vill att hon ska ärva dina tillgångar. Jag skulle således rekommendera dig att istället skriva ett testamente och att hon på så sätt kan ärva dina tillgångar eftersom en adoption troligast kommer vara svår att åstadkomma.

Testamente

Om du väljer att inte skriver ett testamente, kommer din fru att ärva alla dina tillgångar om du går bort innan henne, 3 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Genom ett testamente kan du åsidosätta den legala arvsordningen och din kvarlåtenskap kommer att fördelas i enlighet med din vilja, såsom den kommit till uttryck i testamentet, 11 kap 1 § ÄB.

Formkrav testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. Det innebär att du ska underteckna testamentet med två vittnen närvarande. Vittnena ska därutöver underteckna testamentet med sina namn. Vittnena ska även veta om att det är ett testamente handlingen rör men de behöver inte veta innehållet i testamentet, 10 kap 1 § ÄB. Testamentet är ogiltigt om inte vittnena närvarar, eftersom vittnena är s.k. solennitetsvittnen. Syftet med vittnenas närvaro är att de ska intyga att du hade förmågan att med bindande verkan förordna om din kvarlåtenskap. En presumtion för att du har den här förmågan är att vittnena intygar detta på testamentet, 10 kap 2 § 2 stycket ÄB.

Vittnena måste vara över 15 år och får inte lida av psykiska störningar. Din fru eller någon annan släkting du har i upp eller nedstigande led kan inte heller vara vittnen, 10 kap 4 § 1 stycket ÄB. Det är därutöver inte heller möjligt att hon du vill testamentera bort din kvarlåtenskap till är vittne, eftersom man vill förhindra att du blir obehörigen påverkad, 10 kap 4 § 2 stycket ÄB.

Slutsats

Som nämnt ovan rekommenderar jag dig att skriva ett testamente istället för att adoptera tjejen. Det grundar jag på att det inte är särskilt troligt att en adoption kommer vara möjlig i ditt fall utifrån den information du lämnat. Vidare är det betydligt enklare att bara upprätta ett testamente i ditt fall. Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente kan du kontakta våra betaltjänster så hjälper vi dig att utforma ett testamente utifrån dina önskningar. Det kan ju till exempel vara så att du vill att din fru också ska få ta del av viss egendom i din kvarlåtenskap vid din bortgång.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Mvh

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (606)
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn

Alla besvarade frågor (96583)