FrågaFAMILJERÄTTAdoption31/01/2023

Kan man adoptera bort sitt barn som man ej har vårdnaden över?

Hej Kan jag adoptera bort ett barn jag inte har någon relation med ? Mamman behöll barnet efter en kortvarig romans mot min vilja. Idag är barnet ca 6år jag är ingen vårdnadshavare och har ingen kontakt med barnen (aldrig träffat barnet) men betalar underhållsbidrag för att mitt faderskap fastställts. Kan jag adoptera bort barnet ? Hur går man tillväga ? Anser att de är det bästa för barnet 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt vill du adoptera bort barnet så att du inte betraktas som barnets pappa i lagens mening. Jag tänker att det då kan vara bra att först gå igenom att du inte har någon möjlighet att direkt häva faderskapet, då faderskapet redan är fastställt och du inte uppfyller något av kraven i FB 3 kap. 1 §. I och med att det inte är möjligt att direkt häva faderskapet kommer jag gå in på frågan om det är möjligt att genomföra en adoption av barnet i stället.

Är en adoption möjlig

De bestämmelser som rör adoption återfinns framför allt i föräldrabalkens (FB) 4 kap. I FB 4 kap. 1 § framgår det att barnets bästa är det som ska väga tyngst när domstolen beslutar om en adoption ska ske. Det är en sammanvägd bedömning som domstolen ska göra, så enbart det faktum att du anser att det ligger i barnets intresse att en adoption genomföra räcker inte, utan domstolen måste i sin utredning komma fram till samma slutsats.

För att ett barn ska kunna adopteras måste det dessutom finnas ett samtycke från barnets vårdnadshavare enligt FB 4 kap. 8 §. Du skriver att du inte har vårdnaden om ditt barn, så i ditt fall är det enbart barnets mamma som ska lämna sitt samtycke. Om hon inte vill att en adoption ska ske, kan du alltså inte adoptera bort barnet.

I samma paragraf framgår det även att den som är vårdnadshavare ska informeras av vilka rättsverkningar som följer av en adoption, som till exempel att barnet inte längre kommer ha rätt till arv från dig. Från det du har berättat blir således min uppfattning att det verkar vara en rätt liten chans att barnets mamma kommer godkänna en adoption om det inte finns andra omständigheter som talar för det (om hon exempelvis har en ny man som vill adoptera barnet. Då skulle det kunna ligga i hans intresse att starta en process av adoption). Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med barnets mamma och se om hon och hennes eventuella partner är intresserade av att adoptera barnet, och om svaret blir ja ta saken vidare till tingsrätten där de bor (FB 4 kap. 12 §)

Hoppas det gav lite klarhet över rättsläget. Återkom gärna om jag missat något!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000