FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/08/2022

Kan man åberopa dolda fel om man inte avtalat om det?

Om det inte står i köpekontraktet om Dolda fel. Kan man åberopa detta då gentemot säljaren?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du undrar vad som gäller om dolda fel inte omnämnts i köpekontraktet. Frågan tar dock inte upp om det är ett fastighetsköp, ett köp mellan två konsumenter eller ett köp mellan näringsidkare och konsument.  Eftersom det handlar om dolda fel och det är tre olika situationer tar jag upp dessa kort. De aktuella lagrummen blir därför Konsumentköplagen (KköpL), Köplagen (KöpL) och Jordabalken (JB). 

Vad händer om det inte är avtalat?

Köplagen är dispositiv och detta betyder att bestämmelserna i den går att avtala bort. Om området tas upp i köplagen och ni inte har avtalar om annat är det köplagen man utgår ifrån, 3 § KöpL. Det betyder att om det är ett köp där både säljare och köpare är näringsidkare eller ett köp där både köpare och säljare är privatpersoner blir reglerna i köplagen kring dolda fel gällande om ni inte avtalat något annat. Det samma gäller fastighetsköp. 

Är det däremot ett köp mellan näringsidkare och konsument blir konsumentköplagens regler kring dolda fel en lägsta standard. Det går inte att avtala om sämre villkor för konsumenten än det som står i konsumentköplagen, 1 kapitlet 10 § första stycket KköpL

Dolda fel i köplagen

Är det en situation som täcks av köplagen kan köparen åberopa fel som han inte bör ha sett vid en undersökning, 20 § första och andra stycket KöpL. Detta innebär att köparen har en undersökningsplikt, men om felet är tillräckligt dolt kan han fortfarande åberopa det även om ni inte har nämnt det i köpekontraktet. 

Dolda fel i konsumentköplagen

Är det ett köp mellan näringsidkare och konsument blir konsumentköplagens regler kring dolda köp bindande förutsatt att avtalet inte innehåller bättre villkor. Då gäller de villkor som är bättre för konsumenten. Föreligger det dolda fel är det säljaren som ansvarar för dessa, 4 kapitlet 17 § KköpL. Man kan alltså alltid åberopa dolda fel när det gäller konsumentköp och köparens har ingen undersökningsplikt. Detta gäller om felet finns vid avlämnandet eller om felet visar sig inom två år av avlämnandet, 4 kapitlet 14 § och 17 § KköpL.

Dolda fel vid köp av fastighet

Vid köp av fastighet gäller reglerna om dolda fel i Jordabalken om det inte står något i avtalet. Det innebär att dolda fel kan åberopas av köparen och att säljaren ansvarar för dessa, 4 kapitlet 19 § första stycket JB. Om det är ett fel som köparen skulle upptäckt vid en undersökning kan köparen inte åberopa det felet, 4 kapitlet 19 § andra stycket JB. Detta gäller fel som hittas inom tio år, 4 kapitlet 19 b § JB.

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”