Kan mamma göra mig arvslös?

Hej min kära mor har nyligen avlidit.

Hon var gift med P ( ej min far ) sedan 35 år tillbaka.

För 25 år sedan sålde hon sin bostadsrätt och så byggde de en gemensam villa på Ps tomt.

När mamma blev sjuk i cancer för 5 år sedan bestämde de att de skulle sälja villan och fick över 6 miljoner ( hade inga lån ) när de sålde för 2 år sedan och flyttade till en bostadsrätt värde 2.2 miljoner.

Mamma har skrivit att P sitter orubbat bo vilket jag kan förstå. Men idag när vi träffade begravningsbyrån sa han att alla gemensamma pengar satt på hans konto....

Har mamma gjort mig arvslös ?

Vi har alltid varit vänner och hon skulle aldrig göra mig arvslös medvetet...

Vad har för rättighet till mammas arv ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till pengarna på kontot?
Det som först och främst ska ske när ena partnern dör är att det ska ske en bodelning mellan makarna. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen, vilket innebär att enskild egendom får undantas. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB ska först vardera makens giftorättsgods räknas samman och sedan görs avdrag för de skulder som finns, det som finns kvar ska sedan delas på hälften. Den andelen som din mamma får efter bodelningen är det som utgör hennes kvarlåtenskap.

Som huvudregel är en makes egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du läsa tydligare om i 7 kap. 2 § ÄktB. Exempel på enskild egendom är sånt man har ärvt, eller som är enskilt enligt äktenskapsförord. Deras gemensamma pengar är alltså giftorättsgods trots att det är på hans konto, så länge det inte finns skrivit att det är hans enskilda egendom. Har de exempelvis skrivit i ett äktenskapsförord eller liknande att pengarna på hans konto är enskild egendom inräknas det ej i bodelningen. Men som huvudregel ska alltså pengarna räknas som giftorättsgods, vilket i sin tur innebär att detta ska beräknas vid bodelningen mellan makarna.

Har din mamma gjort dig arvslös?
Du nämner att din mamma skrivit att P ska sitta i orubbat bo, det som jag inte förstår är om du menar att hon skrivit ett testamente angående detta? Jag kommer därför svara utifrån både situationen att testamente finns och då testamente inte finns.

1. Testamente finns inte
I 2 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB) finns reglerna om barns arvsrätt. I den paragrafen kan man då utläsa att arvlåtarens barn är de närmaste arvingarna. Vilket innebär att det är barnen som ärver i första hand. Dock finns det ett undantag i 3 kap. 1 § ÄB som gäller om man är gift. Denna paragrafen säger då att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken istället. Vilket innebär att den efterlevande maken är den som ärver före gemensamma barn. Dock säger även paragrafen att om den som dör har ett särkullbarn, som alltså inte är gemensamt barn, har det barnet rätt att få ut sitt arv direkt.
Detta innebär att maken inte ska ärva något efter din mor. Detta för att du/ni är särkullbarn och har därför bäst rätt till arvet efter din mamma.

2. Testamente finns
Det finns vissa regler som gör att er mamma inte kan göra dig arvslös, dessa kallas för laglottsskydd. Reglerna om laglottsskydd finns i 7 kap. ÄB. Som du kan se i 7 kap. 1 § ÄB gäller detta enbart bröstarvingar(barn). Detta innebär att halva arvslotten är skyddad, den kan hon inte testamentera bort. Det finns därför ett visst skydd som gör att du ej kan bli arvslös, du har alltid rätt till laglotten. Observera att då måste du påkalla jämkning av testamentet för att få ut laglotten, om du inte påkallar jämkning enligt 7 kap. 3 §, förlorar du din rätt.
Detta innebär att om testamente finns så ska halva din mors arvslott tillfalla bröstarvingar (du + ev. andra barn hon hade) i laglott. Den andra halvan kommer tillfalla maken.

Sammanfattningsvis
Om det inte finns särskilt föreskrivit att pengarna på Ps konto är enskild egendom, ska det räknas som giftorättsgods. Det ska då fördelas mellan P och din mamma i en bodelning. Det som blir hennes del av bodelningen är då hennes kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskapen kommer delas ut olikt beroende på om testamente finns eller inte.
1. Finns inte testamente kommer din mammas bröstarvingar (du + eventuella syskon) att ärva hela arvslotten eftersom ni är särkullbarn.
2. Finns testamente har bröstarvingarna alltid rätt till laglotten, vilket är halva arvslotten. Den andra halvan kommer i så fall att tillfalla P.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo