Kan lön i Sverige utmätas för skulder i Norge?

2019-02-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Jag har skold på olika krediter i Norge .nu är jag bosat och jobbar i Sverige . Kan Norska KF driva in pengar frön Mit lån i Sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar om norska Kronofogden kan utmäta din lön i Sverige för skulder som du har på olika krediter i Norge.

Det korta svaret är att norsk myndighet inte kan utmäta inkomst i Sverige. Endast svenska Kronofogden har den befogenheten. Den norska Kronofogden kan alltså inte driva in pengar från din lön i Sverige nu när du arbetar och är bosatt här.

Beroende på vad det är för typ av skulder kan dock norska Kronofogden begära s.k. handräckning så att svenska Kronofogden beslutar om utmätning i din inkomst. Detta är dock endast aktuellt om det rör sig om skulder som härrör från obetald skatt eller dylikt och är en skuld till den norska staten (se förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna). Eftersom du skriver att det rör sig om "skulder på olika krediter" är det alltså inte aktuellt med handräckning.

Sammanfattningsvis kommer inte löneutmätning att ske (såvida det inte rör sig om en skuld till den norska staten). En viss risk som kvarstår är dock att privatpersonen eller företaget i Norge som du är skyldig pengar ger sig in i en process i Norge för att försöka få betalt.

Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna vid fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (437)
2020-05-12 Utmätning när ena maken har skuld
2020-05-06 Utmätning av arv
2020-04-30 Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa
2020-04-29 Utmätning av aktier

Alla besvarade frågor (80676)