Kan lögner utgöra brott?

FRÅGA
Hej Jag har sen några månader blivit utsatt för att en kollega har haft en otrevlig attityd mot mig. En dag för ca 2 veckor sedan valde jag att säga ifrån. Det tog hon som att jag hotade henne. Jag sa till henne att "hon inte skulle vara hetsig mot mig något mer". Efter denna händelse så gick hon till vår chef och vi hade ett möte. Sen efter detta mötet har hon berättat och pratat om detta till alla våra kollegor ca 40 personer att jag " hotat henne på vår arbetsplats. Folk har då undrat vad jag håller på med och det har fått mig att må jätte dåligt. Är detta något brottsligt, de hon gjort ? Typ förtal eller liknande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din frågeställning som att du undrar huruvida din kollegas spridande av falska uppgifter kan utgöra något slags brott. Jag bedömer att de brottstyperna som ligger närmast till hands att bedöma är förtal samt förolämpning. Jag ska först redogöra för vad som utgör förtal respektive förolämpning, för att sedan göra en bedömning vad som är tillämpligt i din situation.

Förtal

Enligt 5 kap. 1§ brottsbalken (BrB) framgår att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt som är ägnad att utsätta denne för andras, döms för förtal. Med detta menas att för att något ska räknas som förtal ska uttalandet vara menat att skada en levande människas anseende hos andra, med hänsyn till den krets offret tillhör. Det skall vara fråga om vad som kan sägas vara en konkret uppgift och inte bara ett värdeomdöme, men det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället.

Förolämpning

Enligt 5 kap. 3§ BrB framgår att den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom kan dömas för förolämpning. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är i grunden vem som uttalanden riktas emot - vid förolämpning riktas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar något "pratar skit" om någon annan i syfte att såra den personen som man pratar om. Om jag har förstått din situation rätt så har din kollega spridit lögner om dig till andra och inte riktat det till dig personligen. Därmed faller förolämpning bort.

Din situation

Utifrån de uppgifter du lämnar i din fråga så utgår jag ifrån att din kollega sprider uppgifter på din arbetsplats om att du har hotat din kollega. Detta skulle kunna anses vara uppgifter som är målar dig som brottslig och är ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Det finns således visst fog till att beskriva din kollegas handling för förtal. Det som dock bör beaktas är bedömningen av om det varit försvarligt av din kollega att lämna uppgiften. Försvarlighetsbedömningen måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. I denna bedömning bör beaktas hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den. Ju allvarligare påståendet är desto mer bör krävas i fråga om försvarlighet.

Om du behöver ytterligare rådgivning, tveka inte att höra av dig till vår telefontjänst:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96481)