Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?

FRÅGA
Kan jag polisanmäla kränkningar, förtal lögner om mig , av sonen och hans fru som pågått i nu 10 år. Jag har blivit anklagad att vara beteendestörd vilket vuxenpsykiatrin har helt avfärdat och dessutom krävt att sonhustru skulle visa intyg på att hon hade betyg för att kunna ställa den diasgnosen,vilket hon inte hade. Det som föranledde detta var en banal konflikt som familjerådgivning och läkare rådde oss att lösa. De vägrade att sätta sig med mig och de tog dessutom ifrån mig umgänget med mitt barnbarn som inte alls hade med konflikten att göra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan absolut polisanmäla ett förtal. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Uppgifterna i din fråga torde uppfylla kravet på att vara uppgifter ägnade att utsätta dig för andras missaktning (vilket lagtexten ställer som upp som krav).

Problemet i detta fall är dock att du inte får ha en åklagare till din hjälp utan du får själv driva processen framåt enligt 5 kap 5 § Brottsbalken. Du bestämmer således själv om du vill väcka åtal i domstol, vilket är en risk då du har bevisbördan (som innebär att du måste bevisa att sonen och hans fru har begått det aktuella brottet). Förlorar du processen i domstol riskerar du att få betala rättegångskostnaderna. Detta är värt att ha i åtanke innan man inleder en eventuell förtalsprocess.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1025)
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?
2020-09-20 Begår man ett brott när man sprider falska rykten om en person?

Alla besvarade frågor (84259)