FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/08/2023

Kan Lawline hjälpa till med att besvara skoluppgifter?

Ljungman Jansson äger en fastighet, Svea 12:31, vid sjön Svea Kärr. Ljungman Jansson avser riva en äldre byggnad på fastigheten. Den användes förr i tiden som förråd och lagringsplats för diverse. Då det inte längre finns något behov av förråd eller lagring, anser Ljungman Jansson att det vore bättre att uppföra en gäststuga på samma plats som förrådet. Fastigheten omfattas av strandskydd. Ljungman Jansson undrar därför om det är möjligt att rakt av ”ersätta” den tidigare byggnaden (förrådet) med en gäststuga eller vad gäller egentligen. Ljungman Jansson vänder sig till dig för hjälp med följande frågor: - får han uppföra gäststugan inom det strandskyddade området? - är det tillåtet att utföra grävningsarbeten för att förbereda ett uppförande av en gäststuga inom strandskyddat område? - vilka möjligheter till dispens från strandskyddet kan finnas och under vilka förutsättningar kan det bli aktuellt? - finns det något särskilt skäl som skulle kunna ge Ljungman Jansson bättre möjligheter att beviljas dispens från strandskyddet (bortse från att hemfridszonen kan komma att utökas)? Motivera ditt svar och ange tillämpliga lagrum.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga framstår, av sin utformning, som en skoluppgift. Lawline har som policy att inte besvara sådana. Vi måste därför hänvisa dig till relevant kurslitteratur alternativt vårt frågearkiv.

Med detta sagt kan det nämnas att din fråga verkar handla om diverse regler rörande strandskyddet. Det kan härvid påpekas att detta huvudsakligen regleras i 7 kap. miljöbalken (1998:808). Där kan du se att reglerna om strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag (se här) och förbjuder uppförande av nya byggnader, vissa fall av ändrad användning av byggnader samt grävnings- och förberedelsearbeten inom strandskyddat område (se här). Där kan du även se att det finns vissa möjligheter till dispens från strandskyddsreglerna (se t.ex. här). Du kan också läsa vidare om strandskyddet på Naturvårdsverkets hemsida, exempelvis här och här. Ovanstående information respektive länkar borde vara till hjälp (eller åtmistone fungera som en utgångspunkt) när du besvarar dina frågor.

Skulle det, i själva verket, inte röra sig om en skoluppgift så får du, givetvis, gärna återkomma.

Hoppas du får svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”