Kan långtidssjukskrivning utgöra saklig grund för uppsägning?

Hej. Har varit anställd på företaget i 32 år. Har nu varit sjukskriven i olika grader sedan okt 2013. Började med utmattningssyndrom. Sedan hypotyreos underfunktion på sköldkörteln dec 2015. Har haft stora problem med att sätta in medicin. Medicin som inte fungerat och nu helt bytt medicin.

Kan de säga upp mig. Var kallad på ett möte förra veckan för lite information. När jag kom dit slängde de fram uppsägningspapper som jag inte skrev på. Enligt min behandlande läkare kommer jag att må bra bara vi får till medicineringen. Det är ett stort känt företag.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka grunder som din arbetsgivare har rätt att säga upp dig på när det gäller sjukdom och därtill följande långtidssjukskrivning.

Till att börja med regleras dessa frågor i lagen om anställningsskydd (LAS).

När det gäller uppsägning på grund av sjukdom och/eller långtidssjukskrivning krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda:

1. Saklig grund
När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare måste uppsägningen för det första vara sakligt grundad. Detta innebär att arbetsgivaren måste kunna grunda uppsägningen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.
(7 § LAS).

Uppsägning på grund av personliga skäl innebär att arbetstagaren sägs upp på grund av dennes olämplighet att utföra det arbete som arbetsgivaren kräver, dvs. det arbete som arbetstagaren förpliktat sig till att utföra enligt anställningsavtalet. Exempelvis kan det handla om att arbetstagaren har varit misskötsam, haft samarbetssvårigheter, saknar kompetens för arbetet etc. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara sjukdom, arbetsvägran, olovlig frånvaro m.m.

Om arbetstagaren inom kort kommer att kunna utföra arbetet, så är sjukdom i regel inte en saklig grund för uppsägning. Arbetstagarens arbetsförmåga måste vara nedsatt under en längre tid så att det medför att arbete av betydelse inte blir utfört. Först då kan sjukdom och därtill följande långtidssjukskrivning utgöra en saklig grund för uppsägning.
(Arbetsdomstolen, AD 2007 nr. 12).

2. Omplaceringsskyldighet
För att arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren på någon av ovannämnda grunder krävs dock att denne har försökt att omplacera arbetstagaren innan. En uppsägning som inte föregåtts av ett försök till omplacering, är inte sakligt grundad och därför felaktig. Ibland är det dock inte skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera medarbetaren. Det avgörande är om orsaken till uppsägningen kan lösas genom en omplacering.

En omplacering förutsätter att:
* det finns ett ledigt arbete – ingen annan arbetstagare ska behöva sägas upp till följd av omplaceringen,
* den som omplaceras ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet,
* arbetsgivaren undersöker omplaceringsmöjligheterna i hela sin verksamhet.

3. Rehabiliteringsansvar
Vidare har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar som innebär att arbetsgivaren bär ansvar för att genomföra möjliga och relevanta rehabiliteringsåtgärder för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbetet.
(30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).

Sammanfattningsvis:
Förutsatt att alla tre punkter är uppfyllda, kan din arbetsgivare säga upp dig på grund av sjukdom och därtill följande långtidssjukskrivning.

Däremot bör du ha i åtanke att du och din arbetstagarorganisation (som du bör vända dig till vid frågor angående din uppsägning) har rätt till överläggning med arbetsgivaren om detta begärs inom en vecka från underrättelsen till dig och varslen till din arbetstagarorganisation angående uppsägningen. Om överläggning begärs måste arbetsgivaren avvakta med uppsägningen tills överläggningen är avslutad.

Att tänka på är också att en uppsägning på grund av personliga skäl på något sätt måste grunda sig i en orsak som har inträffat inom de senaste två månaderna. Dock kan undantag göras från detta, om arbetsgivaren har dröjt med underrättelsen.

Lycka till med din anställning!

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”