Kan kvitto från parkeringsapp likställas med p-skiva?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag betalade parkering via en parkeringsapp. Det var skyltat att för 2 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat parkeringsappen . Har överklagat boten men fick svaret att kvittot accepteras inte. Genom kvittot jag har påvisat ankomsttiden som är meningen med P-skivan. Vem har rätt? Finns det domstolsutslag i liknande fråga? Tack för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bestrida parkeringsboten och hävda att kvittot kan likställas med en p-skiva eftersom att det visar ankomsttid.

Parkeringsvillkor

Eftersom att det inte finns några uttryckliga regler om detta är det allmän avtalsrättslig reglering som gäller. Det som ska bedömas är därför vad som kan anses avtalat genom de parkeringsvillkor som förmedlats. Eftersom att det var skyltat att du skulle använda p-skiva och du parkerade där godtog du avtalsvillkoret att använda p-skiva genom konkludent handlande, dvs. avtal genom handling.

Oklarhetsregeln

Skulle du vara konsument finns det dock ett utökat skydd genom oklarhetsregeln som innebär att oklara villkor vid avtal mellan konsument och näringsidkare ska tolkas till konsumentens fördel (10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden). Detta innebär att om du är konsument kan du undkomma parkeringsbot om det var oklart om du skulle använda p-skiva eller inte. Eftersom att det var skyltat att du skulle använda p-skiva ser jag tyvärr små möjligheter att lyckas med detta.

Kvitto istället för p-skiva och tidigare dom

För att avgöra om kvittot kan likställas med p-skivan eftersom att den visar ankomsttiden måste hänsyn tas till syftet med p-skivan. I rättsfallet RH 2018:3 ansåg domstolen att det huvudsakliga syftet med en parkeringsskiva är att parkeringens början på avgiftsfri parkering lätt ska kunna kontrolleras av den som övervakar parkeringen. I det fallet hade man istället för p-skiva använt sig av en parkeringsbiljett som enligt Tingsrätten kunde likställas med en p-skiva men då var den synlig i bilen vid den aktuella parkeringen. Det kvitto du har på parkeringen var inte synlig i bilen under den aktuella parkeringen. Detta innebär att den som övervakar parkeringen inte kunde kontrollera tidpunkten för påbörjad parkering med samma lätthet som en p-skiva eller en parkeringsbiljett synlig i bilen hade tillåtit. Min bedömning är därför att kvittot inte kan likställas med en p-skiva.

Bestrida

Om du ändå vill bestrida betalningsanmärkningen rekommenderar jag att du hävdar oklarhet i avtalsvillkoren enligt oklarhetsregeln ovan förutsatt att du är konsument. Mer information om hur du bestrider en betalningsanmärkning hittar du här.

Sammanfattning

Avtalsrättslig reglering gäller på området och genom att parkera på parkeringsplatsen godtog du de avtalsvillkor som förmedlats via skyltar. Om du är konsument har du ett utökat skydd och de avtalsvillkor som var oklara ska tolkas till din förmån enligt oklarhetsregeln. Vidare finns det ett rättsfall där man likställde en parkeringsbiljett med en p-skriva då båda ansågs uppfylla det syfte som ligger bakom bestämmelserna angående p-skiva. Ett kvitto om betalning kan dock inte anses uppfylla samma funktion och min bedömning är därför att kvittot inte kan likställas med en p-skiva.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98573)