Kan kurator polisanmäla när hen utsätts för brott?

Hej!

Har en kurator rätt att bryta tystnadsplikten om hon och en patient, under ett möte börjar gräla på varandra och patienten väljer då efteråt, av rent raseri skicka följa meddelande till henne via mail?:

´´Är det inte dags att hela din familj får reda på att de är jävla ***? Eller ska jag göra det åt dig? Jag har ju deras kontaktuppgifter.

Ha det så roligt på era dödsbäddar! Inte många år kvar nu... (dödskalle-emoji)

Efterblivna invandrare! Åk hem``!

Jag tänker då ett fall där de övriga reglerna för sekretessbrytning inte finns, till exempel att patienten är självmordsbenägen eller att någon myndighet vill ha uppgifter av personen. Alltså, kan kuratorn bryta tystnadsplikten genom att bara få detta meddelande, inget annat?

Jag undrar också om patienten begått något brott som kan polisanmälas i och med mailet.

Spelar kontexten någon roll här? Dvs. att patienten var arg på kuratorn eller inte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har en patient efter ett möte skickat e-post till kuratorn med meddelandet: " Är det inte dags att hela din familj får reda på att de är jävla ***? Eller ska jag göra det åt dig? Jag har ju deras kontaktuppgifter.

Ha det så roligt på era dödsbäddar! Inte många år kvar nu... (dödskalle-emoji)

Efterblivna invandrare! Åk hem!"

Du undrar om kuratorn kan bryta tystnadsplikten härom och om patienten begått något brott som kan polisanmälas och om det gör någon skillnad att patienten var arg på kuratorn.

En kurator har som utgångspunkt en sträng sekretess innebärande att det finns en presumtion för sekretess. Sekretessbestämmelserna regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). I fråga om skolkurator framkommer bestämmelserna i 23 kap. OSL. Det du berättar, dvs den e-post patienten skickat, faller enligt min bedömning inte under kuratorns tystnadsplikt. Det som skett är ett eventuellt brott som begåtts mot kuratorn. Det är inte en uppgift om patienten där hen berättat hur hen mår, vad hen gjort etc. Eftersom kuratorn eventuellt utsatts för ett brott kan hen även göra en polisanmälan.

Det brott som framförallt kan vara aktuellt är olaga hot. För olaga hot döms den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken, BrB). Det som uttalas i e-posten kan tolkas så det utgör ett hot. Troligtvis utgör det inte brottet hets mot folkgrupp, trots uttalandet om familjens härkomst. För att brottet hets mot folkgrupp ska aktualiseras måste det spridas till mer än ett fåtal (jfr 16 kap. 8 § BrB).

Bedömningen av om det har begåtts ett brott görs inledningsvis av polis/åklagare under förundersökningen. Om åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för en fällande dom ska åtal väckas. Åklagaren har en bevisbörda för att visa att den åtalade uppfyllt såväl de objektiva som subjektiva rekvisiten för brottet. De objektiva rekvisiten är de som framkommer av straffbestämmelsen (dvs. att det hotats med en brottslig gärning på ett sätt som varit ägnat att framkalla allvarliga rädsla hos den hotade). Det subjektiva rekvisitet innebär att gärningsmannen måste haft uppsåt. Det gör däremot ingen skillnad i bedömningen om patienten varit arg på kuratorn eller ej. Många brott begås sannolikt när gärningspersonen är arg, vilket inte påverkar bedömningen av om det är ett brott.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”