Kan kungen åtalas utomlands?

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan svenska Kungen åtalas för brott han begår i till exempel USA av amerikansk domstol?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den svenska kungen har i egenskap av statschef straffimmunitet (5 kap. 8 § regeringsformen). Våra lagar gäller dock endast vår jurisdiktion, i USA till exempel gäller deras lagar. Det beror på så vis på hur lagarna ser ut i utlandet. Andra faktorer som kan spela in kan även vara hur allvarligt brottet är, eller om det andra landet är med i EU eller andra internationella samarbeten.

Statschefen har med andra ord inte en absolut, global straffimmunitet, så teoretiskt sett kan han bli åtalad i utlandet.

Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2603)
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?

Alla besvarade frågor (92130)