FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar31/01/2019

Kan kunden bestrida en faktura lång tid efteråt?

Hej! Vi har fått en faktura bestriden (B2B) som betalades 2014, kan man bestrida en faktura 4-5 år efter att den är betald? Kunden hävdar att fakturan är ofullständig, vilket den tyvärr då specifikationen/benämningarna av någon anledning inte syns, endast artikelnummer. Vi ser i vårt system vad artikelnumren avser så vi har möjlighet visa kunden detta. Även om vi kompletterar fakturan så den blir fullständig, har kunden rätt att kräva pengarna tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Efter den information du framför bör kunden inte ha rätt att få pengarna tillbaka. Möjligheten att få pengarna tillbaka skulle i sådana fall vara om det föreligger ett avtalsbrott eller är ett fel på varan köprättsligt till den grad att kunden har rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. En ofullständig faktura är i regel inte skäl för att få tillbaka pengar.

Eftersom det rör sig om ett förhållande mellan två näringsidkare är preskriptionstiden tio år efter tillkomsten (2 § Preskriptionslagen). Det innebär att om ni inte ens hade skickat ut fakturan ännu hade er motpart ändå varit betalningsskyldig om ni hade skickat ut fakturan nu.

Min rekommendation är att ni sänder en komplettering till kund om den behöver det för sin bokföring eller dylikt, men utifrån vad du berättar, inte att ni betalar tillbaka pengar.


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?