Kan Kronofogdemyndigheten utmäta sambons bil som är köpt på avbetalning?

Hej Jag har stora skulder och alla är på väh till kronofogden. Jag brukar köra ibland sambos bilen. Han har köpt bilen från Estland med avbetalningen. Man kan säga att banken äger bilen tills det blir slutbetald. Sambos namn pā avtalet. Kan kronofogden ta bilen från mig till exampel om polisen gör rutinkontroll? Vågar jag köra bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som om du undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta sambons bil som även är på avbetalning. Vid besvarande av frågan kommer jag att använda mig av utsökningsbalken (UB).


Dold samäganderätt:

Du kan i detta fall anses vara ägare till bilen genom något som kallas dold samäganderätt. Kraven för dolt samägande vad gäller en bil är att den är köpt i ena sambons namn för parets gemensamma bruk.


Detta kan ske trots att man inte står på varken lån eller kontrakt. I detta fall hade troligen Kronofogdemyndigheten kunnat argumentera för att syftet med köpet av bilen var att den skulle användas ihop eftersom att du brukar bilen.


Utmätning:

Enligt 4 kapitel. 17 § UB så framgår att lös egendom får utmätas om egendomen tillhör gäldenären eller om det framgår att denne är ägare till egendomen. Av 4 kapitel. 18 § UB framgår att gäldenären anses vara ägare till lös egendom han har i sin besittning om det ej framgår att egendomen tillhör annan. Enligt 4 kapitel. 19 § UB så sägs även att om man bor tillsammans med sambo eller make presumeras egendomen vara den skuldsattes om den som äger egendomen ej gör sannolikt att den är samägd eller styrker att den är ägd ensam.


Sedan finns enligt 4 kapitel. 22 § UB en regel som anger att om Kronofogdemyndigheten påträffar lös egendom som de inte kan utmäta med stöd av 4 kapitel. 17-19 §§ UB men ändå anser att det är sannorlikt att egendomen tillhör gäldenären kan denna utmätas. Detta görs då med förbehåll för tredje mans rätt.  


Avbetalning:

Om bilen är köpt på avbetalning kan Kronodogemyndigheten bara sälja bilen ifall köpeskillningen förslår till betalning av säljarens fordran eller om säljaren givit samtycke med förbehållet för sin rätt 5 kapitel. 5 § UB samt 9 kapitel. 10 § UB


Även måste bilen vara överlåtbar, ifall det finns ett förbud för detta, ett såkallat återtagandeförbehåll, så hindrar det utmätning. Om överlåtelseförbudet uppställts enbart för att säkerställa återtagandeförbehållet är inte ett sådat överlåtelseförbud ett hinder för utmätning enligt 5 kapitel. 5 § andra stycket UB


Också måste bilen ha ett förmögenhetsvärde som genererar ett överskott som gör åtgärden försvarlig enligt 4 kapitel. 3 § första stycket UB. Detta bedöms i varje enskilt fall. 


Slutsats:

Detta innebär alltså att om din sambo vid en eventuell utmätning vill göra sin rätt gällande måste han styrka att han äger egendomen ensam. Kronofogdemyndigheten kan även åberopa dolt samägande. Därför kan det ha betydelse om du kör bilen eller inte eftersom den då kan ses som köpt för gemensamt bruk då du använder bilen.


Sedan måste bilen också vara överlåtbar och bara kunna säljas om det täcker borgenärens fordran på köparen. 


Hoppas mitt svar gav dig klarhet och vid andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”