Kan kronofogden utmäta mina tillgångar i annat EU-land?

FRÅGA
Jag har skulder i sverige till olika inkasso bolag samt till kronefogden. Skukderna består av banklån, Csn och även privata skulder. Idag bor jag i England och äger en fastighet. Kan kronefogden eller inkasso bolag göra utmäning på det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar ifall kronofogden kan utmäta din fastighet som du äger i England för dina svenska skulder.

Eftersom England är med i EU gör det att ett antal bestämmelser och avtal inom EU blir tillämpliga. Detta kan dock förändras om England så småningom väljer att gå ur EU, men i nuläget är alltså dessa bestämmelser tillämpliga.

Kronofogdens möjligheter till utmätning

Kronofogden kan inte själva verkställa utmätningar utanför Sveriges gränser, utan måste i sådana fall begära handräckning av motsvarande myndighet i det landet. Kronofogdens möjligheter till detta regleras i lag (2011:1537). För att kronofogden ska få begära handräckning krävs att det handlar om en skatteskuld, böter eller liknande, se 3 §.

Dina borgenärers möjlighet till utmätning

Det finns även en möjlighet för dina borgenärer (de du är skyldig pengar) att ansöka om ett så kallat europeiskt betalningsföreläggande vilket regleras i lag (2008:879). I sådana fall skickar borgenärerna in en ansökan till kronofogden som granskar ansökan, se 2 §. Om allt står rätt till tar kronofogden ärendet vidare till domstol i det aktuella landet, se 10 §. Om domstolen sedan förklarar betalningsföreläggandet verkställbart ska utmätning ske i enlighet med svensk lagstiftning, se 14 §.

Sammanfattning

Kronofogden har ingen möjlighet att själva begära handräckning av myndigheter och utmäta dina tillgångar i England, förutsatt att det inte handlar om skatteskulder eller böter. Däremot har dina borgenärer möjlighet att ansöka om europeiskt betalningsföreläggande eftersom England är med i EU. Ansökan görs i sådana fall hos kronofogden som lämnar ärendet vidare till domstol i England där de kan besluta om verkställighet av betalningsföreläggandet. Dina tillgångar i England kan alltså utmätas.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (406)
2019-08-11 Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?
2019-08-07 Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?
2019-07-31 Betalat fordran innan jag mottagit betalningsföreläggande
2019-07-30 Placerar egendom på privat mark

Alla besvarade frågor (72151)