Kan kronofogden utmäta mina tillgångar i annat EU-land?

Jag har skulder i sverige till olika inkasso bolag samt till kronefogden. Skukderna består av banklån, Csn och även privata skulder. Idag bor jag i England och äger en fastighet. Kan kronefogden eller inkasso bolag göra utmäning på det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar ifall kronofogden kan utmäta din fastighet som du äger i England för dina svenska skulder.

Eftersom England är med i EU gör det att ett antal bestämmelser och avtal inom EU blir tillämpliga. Detta kan dock förändras om England så småningom väljer att gå ur EU, men i nuläget är alltså dessa bestämmelser tillämpliga.

Kronofogdens möjligheter till utmätning

Kronofogden kan inte själva verkställa utmätningar utanför Sveriges gränser, utan måste i sådana fall begära handräckning av motsvarande myndighet i det landet. Kronofogdens möjligheter till detta regleras i lag (2011:1537). För att kronofogden ska få begära handräckning krävs att det handlar om en skatteskuld, böter eller liknande, se 3 §.

Dina borgenärers möjlighet till utmätning

Det finns även en möjlighet för dina borgenärer (de du är skyldig pengar) att ansöka om ett så kallat europeiskt betalningsföreläggande vilket regleras i lag (2008:879). I sådana fall skickar borgenärerna in en ansökan till kronofogden som granskar ansökan, se 2 §. Om allt står rätt till tar kronofogden ärendet vidare till domstol i det aktuella landet, se 10 §. Om domstolen sedan förklarar betalningsföreläggandet verkställbart ska utmätning ske i enlighet med svensk lagstiftning, se 14 §.

Sammanfattning

Kronofogden har ingen möjlighet att själva begära handräckning av myndigheter och utmäta dina tillgångar i England, förutsatt att det inte handlar om skatteskulder eller böter. Däremot har dina borgenärer möjlighet att ansöka om europeiskt betalningsföreläggande eftersom England är med i EU. Ansökan görs i sådana fall hos kronofogden som lämnar ärendet vidare till domstol i England där de kan besluta om verkställighet av betalningsföreläggandet. Dina tillgångar i England kan alltså utmätas.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo