Kan kronofogden utmäta min frus egendom för mina skulder?

2015-09-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Jag har skulder hos kronofogden och är gift och har ett barn på två år. Idag bor vi i en hyresrätt o betalar 7000kr. Min fru har fått pengar från sina föräldrar så hon kan köpa en bostadsrätt där hyran hamnar på 2900kr. Nu till min fråga. Kommer kronofogden ta och sälja bostadsrätten eftersom vi e gifta?? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom frågan rör huruvida kronofogden kan utmäta bostadsrätten eller ej blir utsökningsbalken tillämplig som du kan finna här. Jag tolkar de omständigheter du delgett som att kronofogden har en exekutionstitel, vilket krävs för att en utmätning ska kunna komma till stånd.

Eftersom en bostadsrätt är lös egendom blir bestämmelserna i 4 kap. 17-23 §§ tillämpliga.

Enligt 4 kap. 17 § får kronofogden utmäta den lösa egendomen som tillhör dig. Eftersom bostadsrätten kommer att tillhöra din fru är den som huvudregel fredad från utmätning. Till denna huvudregel finns det dock ett viktigt undantag i 4 kap. 18 § som kan bli tillämpligt i ert fall om ni inte är noggranna. Eftersom ni lever i ett äktenskapligt förhållande där ni kommer ha en gemensam besittning av egendomen presumeras det att du är med och äger bostadsrätten (vilket betyder att den enligt huvudregeln är utmätbar) såvida ni inte gör sannolikt att egendomen enbart är din frus.

Slutsats: Min bedömning är att ni behöver vara extremt tydliga med att bostadsrätten är din frus och enbart din frus. Om inte det görs finns det en risk för utmätning.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll