Kan kronofogden utmäta min egendom om min sambo är skuldsatt?

Hej! Jag och min pojkvän funderar på att flytta i hop. Men han är rädd att eftersom han är hos kronofogden och om han skriver sej hos mej och dom kommer och gör en utmätning så tar dom mina grejer med. Hur går sånt till och kan vi skriva så samboförord eller liknande för att slippa det i så fall?? Mvh Kicki

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Samboegendom består av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk, se sambolagen (2003:376) 3 §. Egendom som har förvärvats innan samboförhållandet påbörjades är inte att se som samboegendom. I sambolagen 4 § uppställs sådant som inte är att se som samboegendom.

Var och en av samborna svarar för sina egna skulder och eftersom du inte är skuldsatt så ska inte din egendom utmätas eller användas för att betala din sambos skulder. Problemet som kan uppstå när man bor ihop är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är din pojkväns. Det finns därför regler i utsökningsbalken (1981:774) som kronofogden tittar på.

Vid en utmätning så är det bara den egendom som tillhör gäldenären (den betalningsskyldiga) som får utmätas, se utsökningsbalken 4 kap 17 §. Allt som gäldenären har i sin besittning förutsätts tillhöra gäldenären enligt utsökningsbalken 4 kap 18 §. Om egendomen av olika skäl finns i gäldenärens besittning men tillhör egentligen någon annan så måste den rätta ägaren göra en invändning. Det är ofta så att sambor har gemensam besittning över viss egendom. Gäldenären kommer trots det att anses vara ägare till denna egendom om det inte görs sannolikt att samborna samäger egendomen och om det heller inte framgår att egendomen tillhör någon annan, se utsökningsbalken 4 kap 19 §. Detta innebär att all egendom som finns i sambornas gemensamma bostad och som inte kan bevisas tillhöra någon annan ska anses tillhöra den betalningsskyldige och kan således utmätas för dennes skuld.

Det som gäller för dig som är den icke-betalningsskyldige sambon är att du behöver kunna visa att du är ägare till den egendom som inte bör utmätas. Detta är inte helt enkelt men det kan fungera genom att du visar upp ett kvitto på att du har köpt egendomen. Att man äger en del av någonting i hemmet tillsammans med den andra sambon genom att man till exempel betalat hälften talar också för att egendomen inte bör utmätas. Även här så behöver man kunna visa ett kontoutdrag på beloppet eller ett kvitto.

Ett samboavtal är bra att skriva eftersom ni på så sätt kan dela upp egendomen mellan er och förklara specifikt vem som äger vad. Men problemet med samboavtal är att ett sådant avtal egentligen inte säger så mycket om vem som har betalt för egendomen och fått "sakrättsligt skydd” för den. Att få sakrättsligt skydd för viss egendom betyder att egendomen skyddas mot den betalningsskyldiges borgenärer (de som ska motta betalningen) och att egendomen därför inte får utmätas. För att uppnå sakrättsligt skydd kan det alltså behövas mer bevisning än ett samboavtal eftersom ett sådant avtal annars skulle vara enkelt att ta till för att kringgå en utmätning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”