Kan kronofogden utmäta ett hus som gäldenärens hustru äger?

FRÅGA
Hej. jag och min hustru har inte gemensam ekonomi pga tt jag har skulder, min hustru vill sälja sitt hus köpa ett annat hus..kan kronofogden göra utmätning på det huset då, min hustru är ensam ägare ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Enligt äktenskapsbalken 1 kap 3 § svarar vardera make för sina egna skulder. Så även efter äktenskapets ingående har vardera make ansvar över sina egna skulder. Ena makens egendom får inte utmätas för den andres skulder. Bara egendom som tillhör gäldenären, det vill säga personen som har en skuld, kan utmätas av kronofogden. Detta framgår av utsökningsbalken 4 kap 17 § (lös egendom) och 24 § (fast egendom). Huset räknas som fast egendom och så länge din hustru är ensam ägare över huset kan det inte utmätas för dina skulder. (Om ni istället skulle ägt fastigheten tillsammans skulle din andel i fastigheten kunna utmätas. Oftast säljs då hela fastigheten och din hustru får behålla pengarna som kommer från hennes andel.)

Vad gäller egendomen som finns i den gemensamma bostaden såsom möbler kan det vara svårt att bestämma äganderätten. I utsökningsbalken 4 kap 19 § uppställs en presumtion om att sådan egendom tillhör gäldenären. För att inte denna egendom ska utmätas för dina skulder måste din hustru kunna bevisa att egendomen tillhör henne.

Hoppas svaret varit till din hjälp!

Mvh

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?