Kan kronofogden utmäta ett arv jag behöver för att kunna försörja mig själv?

FRÅGA
Hej!Är skyldig en större summa i skatt och har inget jobb så denna skuld har gått till Kronofogden. Jag kommer nu ärva lite pengar och jag förstår att Skatteverket eller Kronofogden kan ta dessa.Jag har varken inkomst eller några andra intäkter och lever nu långt under existensminimum.Min fråga är då, kan man på något sätt häva denna utmätning då jag tycker jag är i mer behov av pengarna än Skatteverket och då för min överlevnad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer att kika närmare på utsökningsbalken (UB) och konkurslagen (KL).

Kronofogdemyndigheten kan som regel ta allt du äger

Huvudregeln är att Kronofogden kan ta allt du äger, så länge egendomen inte är specifikt undantagen i utsökningsbalken eller annat följer av särskild föreskrift (4 kap. 2 § UB).

Pengar är undantagna i vissa fall

Ett första alternativ är, precis som du säger, att invända att du är i ett stort behov av pengarna, då du inte har något annat sätt att försörja dig med, men då får du endast behålla pengarna i så stor utsträckning som krävs för ditt underhåll och så länge det är skäligt och till dess att du kan skaffa dig en annan inkomstkälla. För att du ska få behålla pengarna i mer än en månad krävs dock att du kan visa på att synnerliga skäl föreligger (5 kap. 1 § sjunde punkten UB).

I bedömningen tas hänsyn även till om du har en familj som behöver försörjas (5 kap. 2 § UB).

Överlåtelseförbud

Ett andra alternativ är att arvlåtaren skriver ett testamente i vilket det framgår att den ärvda delen inte får överlåtas. Ett sådant överlåtelseförbud gör det också i princip omöjligt för Kronofogden att låta utmäta egendomen (5 kap. 5 § första stycket UB).

Arvsavstående

Ett tredje alternativ är att du som arvtagare avstår ditt arv till förmån för dina egna arvingar, exempelvis dina barn, förutsatt att de är i vuxen ålder och inte längre bor hemma. Då ses det inte som din egendom och Kronofogdemyndigheten kan som regel inte utmäta egendomen, men det finns vissa risker involverade.

För det första kan det betraktas som en gåva som ska gå åter genom återvinning om du skulle gå i personlig konkurs (4 kap. 6 § KL).

För det andra har de som får pengarna i stället för dig ingen skyldighet att ge dig dem efter att du avstått ditt arv, vilket kan bli ett problem, eftersom du behöver pengarna själv.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din frågeställning, och jag hoppas att det löser sig för dig.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (427)
2020-01-16 Får ej tillbaka pengar från låntagare,, vad kan man göra?
2019-12-27 Få betalt från en person som vägrar betala
2019-12-23 Går det att hamna hos Kronofogden trots att man är skriven utomlands?
2019-12-20 Hur begär man att ett ärende hos Kronofogden ska lämnas över till tingsrätt?

Alla besvarade frågor (76367)