Kan kronofogden utmäta egendom som min fru ärvt?

2016-09-21 i Utmätning
FRÅGA
Jag har skulder hos Kronofogden samt att min fru ärver efter sina föräldrar kan då kronofogden utmäta min skuld från hennes arv ???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om utmätningsförfarandet hittar man i utsökningsbalken (UB). Arv kan utgöras av exempelvis av en bestämd sak eller visst belopp – hädanefter kallar jag arvet för "egendom".

Huvudregeln vid utmätning är att det endast är gäldenärens (dvs. den som är skuldsatt) egen egendom som kan utmätas, detta framgår av UB 4:17. Egendom som tillhör din fru kan enligt huvudregeln alltså inte utmätas för dina skulder. Vid utmätningsförfaranden är det dock relativt vanligt att gäldenären påstår att egendom/tillgångar tillhör någon annan och därför inte kan utmätas. Man har därför utvecklat olika s.k. ”bevisbörderegler” för att kunna reda ut sådana situationer.

Av UB 4:19 framgår det att när den skuldsatte sammanbor tillsammans med make eller sambo är utgångspunkten att den egendom/tillgångar som kronofogden påträffar i gäldenärens och dennes make/sambo gemensamma besittning anses tillhöra den skuldsatte om inte annat visas. Att ha en sak i besittning betyder att man har ”omedelbar kontroll” över egendomen och med gemensam besittning menas att egendomen exempelvis finns i den gemensamma bostaden.

Detta innebär att om kronofogden vid en utmätning exempelvis finner utmätningsbar egendom i er gemensamma bostad kommer kronofogden förutsätta att egendomen tillhör dig. För att egendom som härrör från arvet inte skall bli utmätt krävs då att du kan visa att egendomen tillhör din fru. Det är därför viktigt att du och din fru kan uppvisa någon form av bevis (exempelvis en arvsskifteshandling) som styrker att din fru ensamt äger egendomen. ”Bevisbördan” ligger alltså på den skuldsatte att visa för kronofogden att egendomen tillhör någon annan och därför inte får utmätas. Detsamma gäller för exempelvis för bankmedel som finns på ett gemensamt bankkonto.

Sammanfattningsvis, det är endast den skuldsattes egen egendom som kan utmätas. Om kronofogden finner utmätningsbar egendom i er gemensamma besittning såsom i den gemensamma bostaden eller på ett gemensamt bankkonto förutsätter kronofogden att egendomen tillhör den skuldsatte. Det krävs då att du/ni kan uppvisa ett skriftligt bevis, exempelvis en arvskifteshandling, som styrker ert påstående om att egendomen tillhör din fru för att egendomen skall bli fredad från utmätning.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84592)