Kan Kronofogden utmäta egendom av mycket högre värde än skuldens värde? Kan utmätning ske av samägd egendom?

2016-11-28 i Utmätning
FRÅGA
Hej, KFM har gjort utmätning på min bil som står på mitt namn. Den bilen köptes av min ex make, han lämnade sin tidigare bil ( som var på hans namn) som handpenning för den här bilen. Min skuld är 96.000 kr och bilen är värd ca 200.000 kr. De gjorde utmätning utan någon utredning eller kontakt med mig. Trots att jag senast i oktober betalade in 25.000 kr gjorde de utmätning. Min fråga är, kan de ta bilen, trots att det är 80 000 kr kvar att betala bilen och trots att min ex make är 50% ägare av bilen ( eftersom han betalade handpenning) ? På vilket sätt kan man bevisa att han också äger bilen ?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt utsökningsbalken (UB) 8 kap 8§ här kan samägd egendom dras in i en utmätning. Om det är så att du och din före detta make enligt ett mellan er ingånget reellt avtal är samägare till egendomen så kan den alltså trots det utmätas. Däremot har den andre samägaren då rätt att få ut pengar för sin andels värde. Problemet som uppstår här är att det lär bli svårt för dig och din före detta make att bevisa att han äger halva bilen. I Sverige gäller fri bevisföring och fri bevisvärdering vilket innebär att ni i princip kan bevisa samägandet på vilket sätt som helst, bara det är ett tillräckligt starkt bevis. Men eftersom bilen endast står skriven på dig och ni dessutom inte tycks ha något skriftligt överlåtelseavtal att visa upp, lär det nog inte gå att bevisa samägandet för KFM. Det lär alltså bli svårt för din ex-make att få ut ersättning av KFM för sin andel.

Avseende din andra fråga angående huruvida det går att påstå att bilen har ett för högt värde för att kunna utmätas så gäller enligt UB 4 kap 3§ stycke 2 här att KFM i första hand bör ta i anspråk sådan egendom som innebär "minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären." Om du har någon annan egendom som skulle täcka skulden som det är rimligare att KFM tar så kan du påpeka det. Annars får KFM:s agerande anses korrekt.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?