FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente27/04/2022

Kan Kronofogden utmäta arv och hur kan det undvikas?

Hur ska jag få behålla ett ekonomiskt arv då jag har skulder till kronofogden ? Jag vet att jag kommer att ärva en större summa pengar när min mamma går bort och både jag och hon vet att jag har en ännu större skuld till kronofogden därför vill både jag och hon att, jag som är den ende arvtagaren få någon nytta av dessa pengar. Inte att pengarna skall gå till massa räntor och avgifter som kronofogden att lägga beslag på. Att jag försatt mig i den här situationen är ju helt och hållet mitt fel och jag har sökt skuldsanering 2 ggr och fått lika många avslag med flera olika anledningar. Eftersom både jag och min mamma har börjat komma upp i åren samt att jag vet att min mamma lider av en ärftlig diagnos av altzeimer och börjar mer och mer tappa minnet. Hjälp oss med råd om hur vi kan göra om min mamma går bort så att vi slipper ge kronofogden hela arvsbeloppet

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att all egendom kan utmätas av Kronofogden. En förutsättning för att egendom ska få utmätas är att egendomen tillhör den skuldsatte personen, dig i det här fallet (4 kap 17 § utsökningsbalken). Kronofogden får alltså inte utmäta egendom som inte tillhör dig. All typ av egendom får utmätas för betalning av en obetald skuld om inte annat framgår av lag eller särskild föreskrift (4 kap 1-2 §§ UB). Kronofogden får därför ta arv i anspråk genom att begära utmätning, under förutsättning att arvet har ett ekonomiskt värde och förfogas över av arvtagaren (4 kap 17 § UB). 

För att ett arv ska vara utmätningsbart krävs det dock att arvet är överlåtbart. Om arvet inte är överlåtbart kan det inte utmätas (5 kap 5 § UB). För att arvet inte ska vara överlåtbart krävs att det framgår i ett gåvobrev eller testamente. Om din mor upplåter ett testamente där hon önskar att arvet inte ska vara överlåtbart kan arvet inte utmätas av Kronofogden. Min rekommendation är därför att din mamma upprättar ett testamente innehållandes ett överlåtelseförbehåll.

Behöver ni hjälp med att upprätta ett avtal/testamente rekommenderar jag Lawlines avtalstjänst som ni kan hitta här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?