Kan kronofogden utmäta arv?

Kan fogden ta mitt arv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid frågor gällande utmätning är det Utsökningsbalken (UB) som blir aktuell. Du hittar den här.

Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären, 4 kap. 2§ UB. Egendom inkluderar arv, kronofogden har alltså rätt att utmäta arv.

Det finns dock undantag. Om det av testamentet framgår att din arvslott inte får bli föremål för utmätning, hindrar detta borgenärernas tillgång till pengarna. Det är således avgörande vad det står i ett eventuellt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Asta SchulzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo