Kan kronofogden gå in i mitt bankfack?

FRÅGA
Kan kronofogden gå in i mitt bankfack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På sida 115 i Kronofogdemyndighetens handledarbok om utmätning som du hittar här står angivet att Kronofogden kan öppna en gäldenärs bankfack. Som huvudregel underrättas inte gäldenären om att bankfacket kommer att öppnas. Det stadgas vidare att Kronofogden måste förvissa sig om att gäldenären äger bankfacket ensam eller tillsammans med någon. Om gäldenären innehar bankfacket själv anses innehållet utgöra gäldenärens egendom och kan då utmätas. Om gäldenären äger bankfacket tillsammans med någon måste det göras en bedömning av om egendomen tillhör gäldenären eller inte och om den kan utmätas eller inte.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (478)
2020-11-22 Jag har sålt en vara men inte fått betalt, vad kan jag göra?
2020-11-20 Vad kan jag göra när min hyresgäst inte betalar hyra?
2020-11-19 Hjälp att driva in privata skulder
2020-11-16 Kan KFM utmäta barns pengar om förälder har en skuld?

Alla besvarade frågor (86388)