Kan kronofogden driva in en gammal skuld?

Hej, Jag har en 30 år gammal skuld från en fastighetsförsäljning. Skulden uppstod 1992. Den ursprungliga skulden var ca 260.000kr. Nu är skulden ca 1.600.000kr KFM har i flera perioder både under 90-talet och 00-talet genomfört löneutmätning för skulden. Nu har ingen hört av sig om skulden sedan senaste utmätningstillfället ca 2005 tills nu. Nu har jag igen fått meddelande från kfm om att ett ombud vill söka utmätning för skulden. Kan KFM fatta beslut om indrivning av en gammal skuld hur många ggr som helst? Kan jag hävda att skulden är preskriberad?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du om kronofogden kan driva in en gammal skuld och om en invändning från dig om att skulden är gammal skulle vara framgångsrik.


När preskriberas en skuld?


En skuld preskriberas efter 10 år om preskriptionstiden inte avbryts innan dess (preskriptionslagen 2 §). Preskriptionstiden avbryts genom att gäldenären, personen som ska betala, erkänner fordringen mot borgenären på något sätt (preskriptionslagen 5 §). Det kan göras genom att gäldenären t.ex. betalar ränta eller amortering på skulden eller gör en utfästelse om betalning. Ett annat sätt att avbryta preskriptionstiden är att borgenären skickar en skriftligt påminnelse om fordringen till gäldenären eller väcker talan om betalning hos domstol eller kronofogden. Från preskriptionsavbrottet börjar en ny preskriptionstid om 10 år att löpa (preskriptionslagen 6 §).


I ditt fall verkar inget preskriptionsavbrott ha skett och då är fordran preskriberad.


Kan kronofogden driva in en preskriberad skuld?


Kronofogden gör ingen automatisk prövning av om en skuld preskriberats. De kommer därför att driva in skulden om du inte gör någon invändning. Om du invänder kommer kronofogden inte driva in skulden utan lämna över ärendet till tingsrätten om borgenären som vill få betalt önskar det. Där måste borgenären visa att ett preskriptionsavbrott har skett och att fordran mot dig därför inte är preskriberad. Annars kommer du inte behöva betala skulden.


Jag hoppas du fått svar på dina frågor!


Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo