Kan Kronofogden besluta att inneboende är sambo?

Får kronofogden utan vidare besluta att min inneboende (hyr ut del av min lgh) är min sambo och att vi då ska räknas ihop (bådas inkomster)? Detta har dom nu gjort utan att att på något sätt tillfrågat mig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vilka som ska anses vara sambor anges i 1 § sambolagen. Det framgår i paragrafen att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är sambor. Av naturliga skäl kan det vara svårt att påvisa att dessa rekvisit föreligger, varför det finns en presumtionsregel som säger att man ska utgå ifrån att samboskap föreligger om båda personerna är folkbokförda på samma adress och har varit detta under en längre tid (se prop.1986/87:1 s. 253).

Kronofogden har alltså presumerat att ni är sambor. Om du har ett skriftligt hyreskontrakt med din inneboende, är mitt råd att du vänder dig till Kronofogden med detta för att på så sätt bryta presumtionen att ni är sambor. Detta gjordes för att bryta presumtionen i rättsfallet RH 1996:11, där frågan var om en person skulle anses vara inneboende eller samboende.

Du hittar kontaktuppgifter till Kronofogden här.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor eller andra oklarheter.

Med vänliga hälsningar,


Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo