Kan kronofogdemyndigheten utmäta tillgångar som tillhör gäldenärens barn

FRÅGA
Hej min kusin har stora skuldbelopp hos KFM, men jag vill personligen spara och sätta in pengar på deras barns konto inför barnens framtid.Är det möjligt för KFM att beslagta pengar från ungens konto för att betala för föräldrarnas skuld eftersom de är fullmaktshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig dig till Lawline!

Din fråga rör vilka tillgångar som kronofogdemyndigheten (KFM) får ta i anspråk för att betala en skuld. Detta regleras i utsökningsbalken (UB).

Pengar på ett konto är lös egendom. Lös egendom får bara utmätas av KFM om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Detta följer av 4 kap 17 § UB. Bankkonton som ägs av gäldenären själv förutsätts vara utmätningsbara eftersom de finns i gäldenärens besittning (4 kap 18 § UB). Gäldenären i ditt fall är din kusin.

Du frågat om barnens pengar kan utmätas eftersom föräldrarna är fullmaktshavare. Jag tror att du i stället för fullmaktshavare menar vårdnadshavare eller förmyndare. Vårdnadshavare är i huvudsak föräldrarna till ett barn om de är gifta med varandra (6 kap 3 § föräldrabalken). Om de inte är gifta är modern ensam vårdnadshavare. Vårdnadshavare har hand om vårdnad och underhåll av barnet och förmyndaren har hand om barnets ekonomi. Barnets förmyndare är samma personer som vårdnadshavarna om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna (10 kap 2 § FB). Att barnet har en förmyndare innebär inte att barnets pengar kan utmätas för förmyndarens skulder. Pengarna tillhör nämligen fortfarande barnet. Om bankkontot tillhör ett barn till gäldenären måste KFM kunna bevisa att pengarna tillhör gäldenärens i enlighet med 4 kap 17 § UB för att de ska kunna utmätas för förmyndarens skulder. Det kan göras i och med att det är möjligt att spåra transaktioner bakåt i tiden. Om KFM ser att gäldenären satt in stora klumpsummor pengar på sitt barns konto kan ett sådant förfarande tyda på att gäldenären försöker komma undan KFM. Detta kan tala för att pengarna egentligen tillhör gäldenären och inte barnen.

Om du som "icke gäldenär" har satt in pengar på barnens konto lär det alltså inte kunna utmätas för gäldenärens skulder eftersom de inte tillhör gäldenären och KFM troligen inte heller kan bevisa att de tillhör gäldenären.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (378)
2019-05-17 Avhysning av inneboende
2019-05-12 Vems skyldighet är det att ta bort maskiner på samfällighetens mark?
2019-04-19 Vad kan jag göra när jag fått avslag på särskild handräckning hos Kronofogden?
2019-04-16 Hur driver jag in min förfallna fordran på ett företag?

Alla besvarade frågor (69283)