Kan kronofogdemyndigheten mäta ut mina saker för min sambos skulder?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA
HejJag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med? För ett år sedan var allt jättebra i mitt liv. Jag hade ett bra jobb, många vänner och hade dessutom hittat kärleken i mitt liv. Kärleken och jag flyttade ihop och i några månader hade vi det också bra ihop men sedan gick allt utför. Det började med att det kom inkassobrev från olika inkassoföretag och sedan kom brev från Kronofogden till min sambo. Jag frågade honom givetvis om vad breven gällde men han tog bara med sig breven och sa att det inte angick mig. En dag så kom Kronofogdemyndigheten hem till oss och sa att de hade rätt att utmäta vårt hem. De tog en massa möbler och inventarier som vi har i vårt gemensamma hem. De tog t.o.m. mitt smyckeskrin med smycken som tillhör mig och som jag har köpt eller fått i gåva av släkt och vänner. Jag blev givetvis väldigt upprörd över detta och undrar därför om Kronofogdemyndigheten verkligen har rätt att göra så här? Har de verkligen rätt att ta mina saker, ex. smyckena , som jag äger? Finns det något jag kan göra för att hindra detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad tråkigt att höra att Kronofogdemyndigheten har tagit dina saker när det är din sambo som har hamnat på obestånd. Kronofogden har rätt att komma och utmäta gäldenärens (i detta fall din sambo) tillhörigheter för att driva in skulder, reglering om detta finner vi i Utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap 1§ UB har kronofogdemyndigheten rätt att komma på så kallad utmätning när den är medgiven enligt någon av regleringen i 3 kap. Eftersom du själv inte har fått någon information från din sambo om vad det berör får vi anta att Kronofogdemyndigheten har laga grund för utmätning. Enligt 4 kap 2 § UB får utmätning göras på egendom om den ej undantas i någon av UB:s andra bestämmelser. I 4 kap 19 § står att egendom som finns i gemensam besittning, om gäldenären är gift eller sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden, ska anses tillhöra gäldenären. Detta om det inte görs sannolikt att det samägs eller att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Det vill säga, om det vid utmätningstillfället inte framkommit något annat så har kronofogdemyndigheten utgått från att egendomen tillhörde din sambo och således utmätt den.

Eftersom det nu utmätts saker som är dina personliga, kan du enligt 4 kap 20 § UB kontakta kronofogdemyndigheten och visa på att sakerna som utmätts tillhör dig. För att kunna återfå sakerna krävs att du antingen överklagar utmätningen eller visar upp något bevis på att sakerna var dina. Till exempel köpehandling eller liknande. Jag rekommenderar dig därför att kontakta de snarast för att lösa situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (359)
2019-05-13 Utmätning av pension
2019-05-09 Får försäkringsersättning utmätas av Kronofogden?
2019-05-07 Kan kronofogden göra en utmätning innan beslut om skuldsanering?
2019-04-28 Får jag skatteåterbäring trots skulder?

Alla besvarade frågor (69284)