Kan kronofogdemyndigheten kräva att jag betalar min döde mans skatteskuld?

FRÅGA
Min man sålde ett fritidshus i Sverige 2010. Han blev uppmanad att betala fastighetsskatt för detta. Vi har aldrig varit fast bosatta i Sverige och är båda tyska medborgare. Min man överklagade i kammarrätten och förvaltningsrätten, men fick avslag.Min man gick bort den 27 september. Min fråga är nu kan KFM nu begära att jag skall betala denna skatteskuld? Jag har ingen inkomst och bara en liten pension och lever på vårt sparade kapital.Med vänlig hälsningLena Wick
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Vem kan krävas på betalning för skulden?
Det finns en viktig princip när det gäller just tillgångar och skulder att var make ansvarar för sina egna skulder. Detta framgår av Äktenskapsbalken 1:3.
Stadgandet är avgörande för Kronofogdemyndighetens möjligheter att mäta ut en makas tillgångar för makens skulder. Det går helt enkelt inte. Kronofogde har helt enkelt enligt svensk rätt inte möjlighet att ta dina tillgångar om det inte är så att ni äger saker tillsammans egentligen. I ert fall blir det dock lite annorlunda.

Kronofogdemyndighet har möjlighet att kräva din mans dödsbo på skatteskulden eftersom dödsboet på sätt och vis fortfarande är din man innan du får tillgångarna. När dödsboet skiftat ut tillgångarna till dig så har kronofogde inte längre rätt att kräva betalt av dig eftersom det är du som äger tillgångarna då. Eftersom ni är tysk medborgare så kommer tysk rätt att tillämpas när det gäller arv och dödsbo. Jag vet inte hur det ser ut i tysk rätt men antagligen så skall den dödes skulder betalas även där innan du får tillgång till pengarna.

Vad händer om dödsboet inte betalar skulder?
Om det är så att ni i dödsboet bortser från skulder som skall betalas så kan det hända att dödsboet även senare kan kräva tillbaka pengar från dig för att betala skulderna. Regler för det här i svensk rätt finns i ärvdabalken 21:4. Det innebär att om man bortser från dödsboets skulder innan du får dem så kan dödsboet kräva tillbaka pengar från dig för att betala skulden eftersom du inte såg till att den betalades första gången.
Slutsatsen blir alltså att Kronofogde inte kan kräva betalt av dig i det här fallet, men däremot kan dödsboet kräva betalt av dig för att sen betala kronofogde. Kronofogde har dock i teorin inte rätt att kräva dig.

Att du bor i Tyskland försvårar visserligen för skatteverket eftersom det blir omständigare för kronofogdemyndigheten. Men det finns ändå möjligheter inom EU att kräva din mans dödsbo (och alltså dig i förlängning).

Hur mycket tid och energi kronofogdemyndighet kommer lägga på att försöka kräva in skulderna har jag tyvärr svårt att besvara och därför kan jag bara berätta vilken reglering som finns. Hur stor chans att det händer är svårt att veta.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (490)
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?
2020-12-16 Vad man kan göra när någon inte ger tillbaka lånad egendom

Alla besvarade frågor (88254)