FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/09/2020

Kan Kriminalvården undanhålla brev från en person som sitter i fängelse?

Fortsättning ni gav till mitt svar på denna frågan: https://lawline.se/answers/nar-blir-personen-som-jag-star-nara-frigiven-fran-fangelset

Jag har skickat brev senast i juni o juli via kriminalvården eftersom jag inte vet vart personen sitter, har även haft returadress på breven o de är inget som kommit tillbaka vilket borde betyda att breven kommit fram, men att personen kanske inte fått dom eller att dom håller på breven kan de vara så?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline igen med din uppföljande fråga.


Mina utgångspunkter

Det är förståeligt att du undrar om breven har kommit fram eller inte. Jag kan förstås inte förklara vad som har hänt med dem, men jag kan svara på om Kriminalvården får lov att undanhålla brev från personen som sitter i fängelse.

Jag kommer att hänvisa till fängelselagen (FäL) i mitt svar.


Kriminalvården kan undanhålla brev i vissa fall

Det korta svaret är ja - Kriminalvården får undanhålla brev från personen som sitter i fängelse, men bara under vissa omständigheter.


Granskning av brev

Personalen på fängelset får lov att granska brev som skickas till personen, vilket kan medföra att det dröjer något innan de kommer fram.

Granskningen ska bara ske om Kriminalvårdens personal bedömer att det är nödvändigt "med hänsyn till ordningen eller säkerheten", exempelvis om de misstänker att brevet innehåller ett otillåtet föremål (7 kap. 7 § FäL).

Som utgångspunkt ska brevet sedan lämnas till den intagna personen så snart som möjligt (7 kap. 8 § FäL).


Kan vänta med att lämna ut brevet eller omhänderta det

Kriminalvården kan dock vänta med att lämna ut brevet om det anses finnas särskilda skäl till det (7 kap. 8 § FäL).

Likaså kan Kriminalvården besluta att omhänderta brevet under vissa omständigheter (5 kap. 2 § första stycket samt 8 kap. 8 § och 8 kap. 9 § FäL).


Proportionalitetsprincipen gäller

I samtliga fall ska Kriminalvården följa proportionalitetsprincipen (1 kap. 6 § FäL). Den innebär att Kriminalvården ska undvika att begränsa personens tillgång till sina brev så långt som möjligt.


Sammanfattning

Kriminalvården får lov att undanhålla brev som kommer till personen som sitter i fängelse, men ska undvika det så långt som möjligt. Det är bara i vissa fall som myndigheten kan vänta med att lämna ut brev eller omhänderta dem.

Jag vill råda dig att kontakta Kriminalvårdens huvudkontor och fråga dem vad som har hänt med dina brev. Förhoppningsvis kan de svara på om breven har levererats eller inte. Du hittar kontaktuppgifter till huvudkontoret på Kriminalvårdens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo