Kan körkortet dras in för att jag inte höll avståndet?

Hej,

Jag fick precis reda på att mitt körkort blivit indraget. Jag blev i juni stoppad för att jag ej höll avstånd till fordonet framför. Det var i rusningstrafik och fordonet låg i mitten av båda vägbanorna vilket resulterade i att man ej kunde köra om. Jag la mig närmre fordonet för att visa att jag vill om, utan resultat. Senare blir jag stoppad av en civilpolis som säger att jag ej hållit avstånd och fick en bot på 2000kr och nu får jag besked att de drar mitt körkort i en månad.

Jag har förklarat att jag är i stort behov av mitt körkort då jag pendlar ca 10 mil om dagen. Både till jobb, sen träning och sen hem.

Är det rätt att både få bot och indraget körkort under rusningstrafik?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du inte höll tillräckligt avstånd till framförvarande fordon bröt du mot trafikförordningen (3 kap. 2 § Trafikförordningen). Det normala bötesbeloppet är precis som du uppger, 2.000 kr. I vissa fall kan trafikbrott medföra att körkortet återkallas. Det sker dock inte samtidigt som böterna utdelas utan efter beslut av Transportstyrelsen.

Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt (5 kap. 3 § p4 Körkortslagen). Regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns därmed grund att återkalla ditt körkort. När ett körkort återkallas ska det bestämmas en spärrtid under vilken ett nytt körkort inte får återkallas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § Körkortslagen) Du har således fått den lägsta spärrtiden som lagen stadgar.

Du har rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten om du inte håller med om att körkortet ska dras in en månad (8 kap. 3 § Körkortslagen). Sådant som i regel kan beaktas är om du behöver bilen för din försörjning (däremot lär de inte bry sig om att du behöver den för din träning).

Som svar på din fråga så är det rent juridiskt möjligt att återkalla ditt körkort för att du inte höll tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. Min rekommendation är dock att du överklagar beslutet om du inte tycker det är riktigt. Behöver du hjälp med att skriva en överklagan kan det vara en idé att anlita en jurist. För ändamålet är du varmt välkommen att boka en tid med någon av våra jurister hos Lawline. Vi erbjuder möten i våra lokaler, men även per e-post, telefon och Skype. Det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning