Kan körkortet återkallas om man är alkoholpåverkad på jobbet?

2018-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan få sitt körkort indraget för att man har alkohol i blodet på sin arbetsplats. Man har ingen arbetsuppgift som har något att göra med fordon eller en på något sätt farlig arbetsuppgift. Jag tänker om man sitter vid en dator eller målar tex.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om återkallelse av körkort finns i 5 kap. körkortslagen. I lagen räknas situationer upp som leder till att körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslagen).

Rattfylleri

En av grunderna som räknas upp i körkortslagen är rattfylleri (5 kap. 3 § första punkten körkortslagen). För att körkortet ska återkallas på grund av rattfylleri krävs det att du kör bilen, i lagtexten står det "för ett motordrivet fordron" (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Du kan alltså inte få körkortet indraget på grund av rattfylleri om du är på din arbetsplats. Däremot kan du få körkortet återkallat på någon annan grund.

Andra grunder

Brott som saknar samband med trafik och bilkörning kan också innebära att en persons körkort kan återkallas. En av grunderna är att personen anses vara opålitlig i nykterhänseendet och därför inte bör ha körkort (5 kap. 3 § femte punkten körkortslagen). En person kan anses opålitlig i nykterhänseendet om den exempelvis tidigare omhändertagits för berusning, fått återfall under rehabilitering, dömts för flera fall av rattfylleri, eller dömts för flera våldsbrott under alkoholpåverkan. Det måste alltså ha uppstått en situation som kan ligga till grund för bedömningen att personen är opålitlig i nykterhänseendet.

Sammanfattningsvis kan ditt körkort inte återkallas endast av den omständigheten att du har alkohol i blodet på din arbetsplats, om alkoholpåverkan inte föranleder eller tidigare har föranlett omhändertagande eller brott.

Att vara alkoholpåverkad på arbetsplatsen under arbetstid är dock något som arbetsgivare generellt inte tillåter. Jag föreslår att du ser över vilka policies som gäller på din arbetsplats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll