Kan körkort återkallas innan dom fallit?

2021-11-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Jag är misstänkt för grov rattfylleri.Min skuld är inte bevisats och rättegången bli 27 januari 2022.Jag har skrivit till transportstyrelsen och förklarat att den färden gick i sömnen och helt omedvetet.Trots det de har beslutad att återkalla mitt körkort på grund av att det är sannolikt att jag kommer att dömas för grov rattfylleri.Det betyder att jag bli utan körkort i 3 månader och en vecka innan jag få en rättslig dom.Min fråga är:Har de inte ingripit mot mina mänskliga rättigheter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att redogöra för tillfällen då Transportstyrelsen får återkalla körkort och vart de har stöd i lag för det. Därefter kommer vi att gå in på mänskliga rättigheter, vad de innebär och vilket skydd de syftar på att ge dig som privatperson, och huruvida du har fått dina mänskliga rättigheter kränkta då de omhändertog ditt körkort eller ej.

Möjlighet för Transportstyrelsen att återkalla körkort

Vid allvarligare trafiköverträdelser kan ditt körkort återkallas, exempelvis vid vårdslöshet i trafik eller/och om du kör alkoholpåverkad, men även om du på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § punkt fem körkortslagen). Återkallelse kan alltså ske på andra grunder än det eventuella brott du gjort dig skyldig till, och därmed även innan du har fått din sak prövad i en rättegång och blivit friad eller fälld för grovt rattfylleri.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan stat och individ. De är universella och gäller för alla, och slår fast att alla människor, oavsett var de är ifrån och oavsett kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vad som är mänskliga rättigheter har kodifierats i bland annat FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna och FN-konventionerna från 1966 (konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter). FN:s allmänna förklaring och de två nämnda konventionerna, tillsammans med regionala konventionerna, innehåller rättigheter och grundläggande friheter, bl.a. rättigheter för att tillgodose de mest grundläggande behoven och rätten till en rättvis rättegång.

Vad som gäller i ditt fall

De mänskliga rättigheterna fungerar som vägledning för frihet och jämlikhet, och finns till för att försöka tillförsäkra människor grundläggande rättigheter. Frågan i detta fallet blir således huruvida en återkallelse av körkortet innan dom fallit och innan du fått en rättvis rättegång skulle vara en kränkning. Eftersom bedömningen emellertid kan göras att du inte bör ha körkort eftersom du kört alkoholpåverkad, oavsett om det var sovandes eller vaken eller om det är sannolikt eller ej att du kommer att dömas, och det är en grund till att återkalla körkort som har stöd i lag, så innebär återkallelsen inte en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (1004)
2022-01-25 Är det brottsligt att ligga för nära framförvarande fordon?
2022-01-24 Hur återfår jag körkortet efter 24 månaders spärrtid p.g.a. drograttfylla?
2022-01-18 Körkortsfråga
2022-01-15 Möjligt att vara handledare trots rattfylla?

Alla besvarade frågor (98657)