FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort20/06/2013

Kan körkort återkallas av andra anledningar än trafikbrott samt sjukdom?

Kan körkort återkallas/dras in av andra skäl än trafikbrott eller sjukdom,t,e.x.som påbröd på en fängelsedom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När körkortet kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § körkortslagen. Där nämns att man bland annat kan bli av med körkortet vid trafikförseelser (främst) samt vid medicinska problem. I p. 5 i paragrafen står att man kan bli av med körkortet om man på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende ej bör ha körkort. Denna punkt gäller alltså allmänt, om man ofta blir tagen av polisen för att man är onykter kan man bli av med körkortet även om det inte har med bilkörning att göra. En missbrukare ses ofta som opålitlig. I p. 6 i paragrafen står dessutom att körkort kan återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer respektera trafikreglerna och inte är lämplig som förare. Det är alltså möjligt att förlora körkortet på grund av andra brott om det anses olämpligt att personen ska ha kvar körkortet, detta gäller framförallt grova brott.

Mvh

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?