Kan köp hävas när en näringsidkare har råkat ange fel pris i sin webbshop?

Hej, jag bokade en flygresa till USA som kostade ca 200 kr tur och retur. Skriv in all information och fick även en bokningsbekräftelse efger jag gjort betalningen med kort. Det kom även en bekräftelse från flygbolaget med bokningsreferensnummer och biljettnummer. Dagens efter ser jag att de makulerat beställningen och när jag sökte igen på flygbolagets hemsida med bokningsreferensen så står de att de blivit "canceled". Det var tydligen ett teknisk fel på återförsäljaren sida då jag fick ett mail dagen efter på eftermiddagen. Vilka rättigheter har jag i detta läge? Kan en återförsäljare makulera biljetter efter att jag fått en bekräftelse?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du bokade en flygresa för 200 kr tur och retur till USA, samt att du har blivit avbokad med motiveringen att ett tekniskt fel resulterade i att bolaget hade angett fel pris på sin hemsida. Således har flygbolaget således hävt avtalet/köpet.

Din situation regleras i avtalslagen (AvtL), som är central för alla sorters avtal. Huvudregeln avseende avtal är att de ska fullgöras, dvs att båda parter ska hålla vad som utlovats (pacta sunt servanda). Undantaget från detta är, bland annat, ogiltighetsreglerna i nyssnämnda lag. I ditt fall rör det sig om en så kallad felskrivelse, vilket är en ogiltighetsgrund (32 § första stycket AvtL). För att ogiltighetsregeln ska gälla krävs dock att du åtminstone borde ha förstått att priset var en felskrivelse.

I ditt fall vågar jag hävda att flygbolaget har gjort en korrekt bedömning, och att avtalet inte är giltigt. 200 kr för en tur- och returresa till USA är för bra för att vara sant, och det är lämpligt att hävda att du åtminstone borde ha insett detta. Detta är dock förutsatt att flygbolaget säger sanningen om att det var ett tekniskt fel. De får inte avboka dig baserat på att de exempelvis har insett att de kan ta mer betalt för biljetterna.

Sammanfattningsvis är min bedömning att flygbolaget kan avboka dig på det sättet som de gjort.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning