Kan kommun bli skadeståndsskyldig till följd av bristande skyltning?

FRÅGA
Jag åkte rullskidor på en cykelbana och under den 4-5 km långa sträckan uppdagade jag 4 olika arbeten. Den fjärda var i en nerförsbacka och en kurva och den enda skyltningen att arbeta pågick var precis vid den 3 meter lång skreva i asfalten. JAg hade inte en chans att stanna och en 3 cm hög kant på motsatt sida gjorde att jag slungades upp i luften och har inte kunnat gå på 2 veckor. Har tagit foto på plats på dagen och på mina skador. Har även registrerade ett ärende hos kommunen, men undra om kommunen är skadeståndsskyldig?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Av din fråga tolkar jag det som att du har drabbats av skador till följd av att kommunen inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att skylta inkorrekt. Inom juridiken skulle denna typ av situation förklaras genom att kommunen via handling eller passivitet orsakat dig en personskada. Denna typ av frågor regleras i skadeståndslagen (SkL).

Personskada

Du har drabbats av en personskada. Den som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). I detta fall är det mer sannolikt att kommunen har varit vårdslösa genom att inte värna om individens säkerhet, genom passivitet, och har därmed orsakat en personskada.

För att du ska kunna få skadestånd för dina personskador krävs även att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från kommunens sida. Återigen rör det sig om att kommunen inte har vidtagit de säkerhetsåtgärder som varit nödvändiga.

Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att kommunen ska vara skadeståndsansvarig. Detta innebär att det skulle ha varit förutsebart att kommunens bristande säkerhetsåtgärder skulle kunna leda till de personskador som du drabbats av.

Medvållande och jämkning

Mycket tyder på att du skulle kunna få skadestånd för dina skador. Men, det krävs då att du inte har varit medvållande till din egna skada. Om det skulle visa sig att kommunen är skadeståndsskyldig kan skadeståndets belopp minska, jämkas, eller upphöra helt om du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till din egna personskada (6 kap. 1 § 1 st SkL).

Vad innebär detta för dig?

Den som orsakat en skada ska ersätta denna skada. Däremot kan det föreligga omständigheter som gör att skadeståndet sätts ner eller utgår helt. För att besvara vad som gäller i ditt fall krävs mer information än vad som angetts i din fråga. Om formulera ett skadeståndsanspråk och behöver hjälp med att utforma detta kan du vända dig till Lawlines juristbyrå. Du bokar tid här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakt med oss igen. Jag hoppas innerligt att du kan tillfriskna och återhämta dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85358)