FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/05/2018

Kan jag yrka skadestånd för felaktig uppsägningsprocess?

Hej!

Min arbetsgivare berättade muntligt till mig för två veckor sedan att de skulle säga upp mig pga "arbetsbrist". En annan motivering som också användes var att jag "ändå skulle vara tjänstledig för studier ett halvår i höst och redan var på väg bort från arbetsplatsen"

Arbetsgivaren har meddelat mig detta innan de har haft en facklig förhandling. Denna förhandling är nu igång med facket, men eftersom arbetsgivaren inte tagit hänsyns till LAS och inte haft en förhandling innan man meddelade mig om en ev. uppsägning, drar förhandlingen ut på tiden.

Min fråga: Kan jag yrka skadestånd av min arbetsgivare för den felaktiga processen, oavsett hur den fackliga förhandlingen slutar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara frågan utifrån lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Har din arbetsgivare brutit i sin förhandlingsplikt mot facket så kommer facket få skadestånd (MBL 54-55 §). Detta skadestånd kommer dock endast betalas till facket och inte till dig. Är det endast förhandlingsskyldigheten din arbetsgivare brutit mot så kommer du alltså inte få något skadestånd.

Om din arbetsgivare däremot brutit mot någon regel i LAS, exempelvis genom att uppsägningen inte varit skriftlig (LAS 8 §), kan det bli aktuellt med skadestånd till även dig (LAS 38 §).

För att få skadestånd måste du meddela din arbetsgivare om detta inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen skedde. Har du inte fått information från arbetsgivaren vad du ska göra om du vill yrka skadestånd på grund av uppsägningen så gäller det istället fyra månader från du blev uppsagd. Då det verkar som det har påkallats en förhandling inom denna tid med facket ska dock talan om skadestånd väckas inom fyra månader efter att förhandlingarna avslutades (LAS 41 §). Väcks inte talan inom denna tid så förlorar du din rätt till skadestånd (LAS 42 §).

Det är värt att nämna att arbetsbrist är en saklig grund för uppsägning (LAS 7 § första stycket). Det krävs dock av arbetsgivaren att denne omplacerar dig till någon annan position, om det finns en ledig sådan och att du har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete (LAS 7 § andra stycket).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare