FrågaPROCESSRÄTTVittna11/10/2019

Kan jag vittna mot mitt barn?

Hej!

Jag är kallad som vittne av åklagaren i ett mål som gäller min son. Åtalet handlar om olaga hot från min son till min sambo. Är jag som nära anhörig skyldig att vittna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vittnesplikt

Utgångspunkten är att var och en som inte är part i målet får höras som vittne enligt 36:1 rättegångsbalken (RB). Regleringen utgår från att det är en allmän medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol, den så kallade vittnesplikten. Denna vittnesplikt kan därför i normalfallet förenas med t.ex. vite enligt 36:7 RB.

Ett vittne avlägger normal vittnesed enligt 36:11 RB. Innebörden av vittnesed är att man kan göra sig skyldig till mened om man ljuger eller förtiger sanningen enligt 15:1 brottsbalken (BrB).

Undantag från vittnesplikt

Från den allmänt vittnesplikten finns det dock undantag. I 36:3 RB finns en bestämmelse som gäller närstående. Regeln innebär att vissa personer, som på en del olika sätt kan räknas som närstående till en part, inte är skyldiga men väl får lov att avlägga vittnesmål. I uppräkningen av vem som anses vara närstående anges den som med part är i rätt upp- eller nedstigande släktskap, dvs. barn och förälder.

Ett 36:3-vittne som väljer att vittna, ett s.k. frivilligt vittne, får inte i brottmål avlägga ed om den tilltalade anses vara närstående enligt tidigare nämnda 36:3 RB. Detta regleras i 36:13 2 st. RB.

Alltså det är frivilligt om du vill vittna eller inte, du får dock inte avlägga vittnesed.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo