Kan jag vända mig till Kronofogden om jag inte får betalt för mitt löpande skuldebrev?

Om en borgenär inte får betalt för sitt löpande skuldebrev, kan denne då begära att Kronofogden ska göra en utmätning hos gäldenären? Räcker det att bevisa att man innehar det löpande skuldebrevet och att skulden inte är betald?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår det som att din fråga handlar om ifall du som borgenär kan vända dig direkt till Kronofogden om du inte får betalt för ditt löpande skuldebrev. Om jag har förstått din fråga fel får du gärna återkomma med en ny och förtydliga omständigheterna något. Mitt svar nedan tar grund i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.


Ett löpande skuldebrev innebär att du har en fordran på någon annan. Om gäldenären (den som du har en fordran på) inte betalar sin skuld till dig kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande förutsatt att du kan styrka att du inte fått in betalningen även om du begärt detta (1 § och 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). För att kunna styrka att så är fallet bör alltså, som du säger, kunna visa att du har ett skuldebrev och att du inte fått in någon betalning för denna. 


En ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden kan du göra oavsett om personen inte betalar sin skuld för att den inte kan betala eller för att den inte vill betala. Ansökan ska göras skriftligen och du bör ange ditt yrkande och grunden för detta (9 § och 10 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du ska även ange hur mycket du ska ha betalt från gäldenären och senaste dagen för betalning (11 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Därefter bör du skriva under din ansökan (19 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).


Sammanfattningsvis så har du möjlighet att göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden om du inte får betalt för ditt löpande skuldebrev. Kronofogden gör dock inte utmätning hos gäldenären i samband med en sådan ansökan utan förelägger alltså endast denna till betalning. Om gäldenären fortsatt inte betalar sin skuld till dig eller på annat sätt bestrider ansökan kan du väcka talan i Tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Där kommer sedan ett vanligt tvistemål inledas. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”