Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?

FRÅGA
HejJag har ett sedan 35 år litet AB med tre anställda. Samtliga har arbetat mer än 10 år i företaget. I samband med Coronautvecklingen i våras sa jag upp alla tre, med sex månaders uppsägningstid. Nu är situationen sådan att jag skulle kunna återanställa två av dem. Min fråga är om jag kan välja vilka två med stöd av undantaget i LAS 22§ eller är det "sist in först ut" som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så är huvudregeln sist in - först ut när det kommer till återanställning. Du uppfyller dock kravet i 22 § LAS, eftersom du har mindre än 10 arbetstagare totalt. Det innebär att du får undanta upp till två anställda, och företrädesrätten överförs till dem istället för de som anställdes tidigast. Du måste dock kunna motivera varför dessa två är av särskilt värde för verksamheten, men det ställs inga särskilda krav på vad motiveringen måste innehålla.

Kort sagt, du har helt rätt och möjlighet att välja fritt vilka två du vill återanställa!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1684)
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (88469)