Kan jag vägra DNA-test?

FRÅGA
Min far som är 91 år vill göra ett faderskapstest då han tydligen har blivit tveksam om huruvida jag (som nu är 66 år) verkligen är hans son.Denna utredning är jag inte alls intresserad av då den i värsta fall kan lämna mig i ovisshet om vem som är min far.Vad har jag för möjlighet att vägra ett DNA-test?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Svensk grundlag, genom Regeringsformen 2 kap. 6 § förbjuder påtvingade kroppsingrepp såsom DNA-test såvida det inte finns stöd i lag. De få gånger det faktiskt går att tvinga fram ett DNA-test regleras i Föräldrabalken och det handlar om fall när en sannolik far inte vill kännas vid sitt släktskap till ett barn och vägrar genomgå ett DNA-test. För din del finns det däremot inget som tvingar dig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?