Kan jag väcka åtal för förtal?

En person ringde min mor och påstod att jag röker och odlar cannabis, vilket inte är sant. Det var mycket tråkigt, hon blev ledsen och rädd. Jag är vuxen. Kan jag väcka åtal och räcker detta isf för att bli dömd för förtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som utgör förtal regleras i brottsbalken. Den som utpekar någon annan som brottslig kan dömas för förtal till böter (5 kap. 1 §). Eftersom innehav av cannabis är olagligt kan lämnandet av en uppgift om att någon odlar det anses utgöra ett utpekande av denne som brottslig. För att åtal för förtal ska kunna väckas krävs att utpekandet av dig som brottslig görs till någon annan än dig. Om personen har ringt dig och sagt att du röker och odlar cannabis kan åtal för förtal inte aktualiseras, däremot är det aktuellt om uppgiften har lämnats till tredje man. Lagen uppställer inget krav på att uppgiften ska ha nått någon större spridning för att uppgiften ska anses vara lämnad till tredje man och det därmed ska röra sig om förtal. Teoretiskt sett räcker det alltså att personen har ringt din mor och utpekat dig som brottslig för att du ska kunna väcka åtal. Den begränsade spridningen har däremot betydelse för bevisningen i målet samt för brottets svårighetsgrad och för straffmätningen. Det är svårt att med säkerhet säga huruvida en domstol hade dömt personen för förtal eller inte, men generellt sett talar den begränsade spridningen av uppgiften mot en fällande dom.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo