Kan jag upphäva en adoption?

2021-03-29 i Adoption
FRÅGA
Hej. Jag har nog en av veckans knasigaste fråga. Jo, så är den nog.. Ska försöka berätta.. Blir lite kort i ord. Pappa flyttade/ försvann när jag var, typ 13. Mamma flyttade när jag var typ 15. Fast hon fanns i närheten. Jag fick då ta hand om lille bror. Vi båda gick i skolan. Jo, det gick, vi/ jag hade inget annat val. Utvecklingen på den historien är lite för lång att ta upp nu. Sorry.. Sedan när jag blev typ 30. Önskade mamma o hennes nye make att han skulle kunna adoptera mig. Jo, ingen direkt fadersgestalt hade jag då så jag valde att bli adopterad. Men nu när jag har fyllt 51 (1969). Nu har jag ingen önskan om att han ska vara min pappa på papper. Inte heller min biologiska pappa. Vad jag önskar är att min mor finns kvar som mor i papper. Arv etc. Nix, jag har ingen önskan av att få något/ ärva något. Jag har rett mig själv i allt för många år. Jag rår om mig själv o min dotter själv.Hur gör jag för att klippa bandet från honom. Hur kan jag välja att bli faders lös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga så som att du undrar hur du kan upphäva adoptionen som har skett. Jag tänker även redogöra för dina möjligheter att avstå arvet från din adoptivfar.

Upphäva adoptionen

För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel.

Rättsföljderna av en adoption är att den adopterade ska ses som adoptivförälderns barn och innebär att det rättsligt inte görs någon skillnad mellan adoptivbarn och andra barn. (4 kap. 21 § FB). Det är en i svensk rätt grundläggande likställighetsprincip som bestämmelsen ger uttryck för.

Det är i svensk rätt inte möjligt att upphäva adoptioner på annat sätt än att adopteras av någon annan. Det går alltså inte att självmant välja att bli faderlös.

Avstå från arv

Du nämner även att du inte har någon önskan av att ärva något. För möjligheterna att avstå detta får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).

Det görs som nämnts ingen skillnad mellan adoptivbarn och andra barn och du innehar således samma rätt som en bröstarvinge enligt ärvdabalken. Detta innebär att du alltid har rätt till en laglott, vilket är hälften av din arvslott. (7 kap. 1 § ÄB).

Arvslotten har du möjlighet att avtala bort, men du kan endast avstå laglotten under förutsättning att skälig kompensation utgår för detta. (17 kap. 2 § ÄB). Vid bedömningen av kompensationens skälighet ska man ta hänsyn till omständigheterna vid tiden för avsägelsen. Exempel på hur kompensationen kan utgå är genom förskott på arv av pengar eller annan egendom.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis har du ingen möjlighet att upphäva adoptionen på annat sätt än att adopteras av någon annan men du har en möjlighet att avstå din arvslott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96436)