Kan jag tacka nej till ett jobb som jag blivit erbjuden trots att jag inte skrivit på ett anställningsavtal?

FRÅGA
Hej! Jag behöver eran juridiska hjälp! Jag har blivit erbjuden tre jobb. Första jobbet som jag blev erbjuden, har jag inte skrivit på ett anställningsavtal och likande. Utan jag har varit på arbetsplatsen och träffat övrig personal etc. Dock så har jag fått ett arbetsschema att följa om någon månad. Men nu har jag fått samtligt två andra jobberbjudande på samma gång. Både tre arbetsplatserna är nästan lika (vårdyrke). Men då ena jobbet ligger nära mitt hem och den ena behövs det pendlas. Dock vet jag inte hur exempelvis lönen blir på arbetsplatserna och så. Nu till dilemmat; om jag väljer tacka ja för arbetsplats (2) men då krävs det att jag inte kan ta jobbet (1). Eller om jag vill ta arbetsplats (3) istället för (1). Kan jag då få några konsekvenser? Jag menar då jag inte har skrivit på något så kan jag ringa till chefen och avböjer jobbet (första jobbet)? Även om chefen har planterat in mig och gjort schema och så. Kan jag fortfarande tack nej, och därmed ta det andra jobbet? Jobbet gäller: sommarjobb/timanställning.Hoppas för svar, tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor gällande anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla andra bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).

Ett anställningsavtal kan tillkomma både muntligen och genom konkludent handlande

Det finns inga särskilda formkrav för att ett anställningsavtal ska anses tillkomma utan även ett muntligt anställningsavtal gäller. Att du inte har skrivit på något anställningsavtal är därför inte avgörande för om du anses ha ingått ett avtal eller inte. Ett anställningsavtal kan även uppkomma genom konkludent handlande, det vill säga utifrån parternas faktiska uppträdande. Notera dock att det är den som påstår att ett anställningsavtal har uppkommit som har bevisbördan vid en eventuell tvist (se AD 1999:5).

En tidsbegränsad anställning kan som huvudregel inte avslutas i förtid

Det framgår inte vilken anställningsform du har, enligt LAS finns tre anställningsformer: tillsvidare-, tidsbegränsad- och provanställning. Eftersom det rör sig om ett sommarjobb är det mest troligt att du har en tidsbegränsad anställning, varav jag kommer utgå från detta i mitt svar (4 §, 5 § och 6 § LAS).

En tidsbegränsad anställning löper mellan två datum och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum] …" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (4 §, 5 § och 38 § LAS).

En tidsbegränsad anställning kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder

Om det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägning gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man är bunden till och därmed arbeta under hela perioden. Gör man inte detta och uteblir från arbetet kan man riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

En tidsbegränsad anställning kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder som återfinns i tredje kapitlet avtalslagen. Ett exempel på en ogiltighetsgrund är svek eller att villkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Det finns dock inget i din fråga som tyder på detta så det kan bli svårt att ogiltigförklara avtalet på sådana här grunder (30 § och 36 § avtalslagen).

Sammanfattning

Utifrån omständigheterna i din fråga kan jag inte säkert avgöra om ett anställningsavtal har uppkommit eller inte. Eftersom du har blivit inplanerad, varit på arbetsplatsen, träffat kollegor samt fått schema så skulle jag dock anse att mycket pekar på att ett anställningsavtal har uppkommit antingen genom konkludent handlande eller muntligen.

Om det föreligger ett anställningsavtal som utgör en tidsbegränsad anställning så gäller som utgångspunkt att avtalet inte kan sägas upp i förtid. Om rätt till uppsägning har skrivits in i avtalet kan du säga upp anställningsavtalet men med risk för att arbetsgivaren kräver att du arbetar under uppsägningstiden. Konsekvenserna av att du inte arbetar på (1) jobbet är då risk för skadestånd.

Min rekommendation

Notera först att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser än vad lagen anger och därmed vad jag skrivit i min text. Jag råder dig därför att läsa igenom eventuell sådan först.

Jag rekommenderar även att du tar kontakt med arbetsgivaren på (1) jobbet för att försöka komma överens om att frånträda avtalet, om det är detta du vill. Generellt borde inte en arbetsgivare vilja ha någon anställd som inte är intresserad av jobbet.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du även ta vidare frågan till dem alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93215)