​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?

2020-09-14 i Skuld
FRÅGA
Hej. Jag har stora skulder hos KF, och har löneutmätning. Om jag och min man skiljer oss, kan jag då ta över skulder från honom som står i hans namn men som blev tagna för att hjälpa mig. Jag vill att han ska lida så lite skada som möjligt av min situation.Mvh skuldsatt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att förklara vad som krävs för att kunna skriva över en skuld på någon annan samt vad ni kan göra om skulden inte kan skrivas över på dig.

Den som tagit skulden ansvarar för skulden

Huvudregeln är att den som tagit på sig en skuld i sitt namn ansvarar för skulden (1 § skuldebrevslagen). Eftersom din man tagit skulden i sitt namn är det han som är ansvarig för att betala skulden.

För att skriva över skulden krävs ett gäldenärsbyte med borgenärens samtycke

För att skriva över skulderna på dig krävs ett gäldenärsbyte. För att göra ett gäldenärsbyte krävs alltid borgenärens samtycke till bytet. Gäldenären är den som ansvarar för skulden och borgenären är den som betalning av skulden ska ske hos. I din situation är det din man som är gäldenär och den som din man lånat av är borgenär.

Det krävs alltså att borgenären samtycker till att du blir gäldenär istället för din man. Om din man tagit på sig flera skulder krävs det att ni kontaktar varje enskild borgenär för att be om att få varje skuld överskriven.

Anledningen till att borgenärens samtycke krävs

Anledningen till att borgenärens samtycke krävs är att borgenären vid kreditgivningen bedömt kreditrisken utifrån sin mans ekonomiska förhållanden. Med kreditrisk menas risken att din man inte skulle kunna betala tillbaka skulderna. Om skulden skrivs över på dig så uppstår en annan kreditrisk utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Eftersom du skriver att du redan har flera skulder och löneutmätning kan det vara svårt att få borgenären att acceptera att skulden skrivs över på dig. Detta beror på att borgenären vill ha trygghet och veta att denne kan få betalt för skulden.

Vad kan ni göra om ni inte får borgenärens samtycke till överskrivningen?

Om ni inte får tillåtelse att skriva över skulden på dig, kan du och din man göra en egen uppgörelse om avbetalning mellan er.

Detta kan ni göra genom att avtala om att du övertar betalningsplikten för skulden och betalar fakturorna eller att ni upprättar ett skuldebrev mellan er. På skuldebrevet antecknar ni summan som du är skyldig och en betalningsplan på hur du ska betala av skulden till din man. Vill ni ha hjälp att upprätta ett skuldebrev kan ni kontakta Lawlines jurister.

Notera att en överenskommelse mellan er makar om att du ska betala av skulden, inte är giltig mot borgenären. Det innebär att i de fall du inte kan betala så är det fortfarande din man som krävs på pengar av borgenären.

Sammanfattning

För att skriva över skulderna på dig krävs borgenärens samtycke. Det kan vara svårt att få borgenärens samtycke till en överskrivning eftersom du nämner att du redan har en del skulder och löneutmätning. I det fall borgenären skulle neka till en överskrivning kan ni avtala om en uppgörelse om avbetalning mellan er två makar privat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (492)
2021-04-17 Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?
2021-04-05 Gemensamt lån som står på makan
2021-03-31 Upprätta nytt skuldebrev
2021-03-31 Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

Alla besvarade frågor (91410)